A Fundación Celta colabora con Afaga na loita contra o Alzheimer

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta colabora coa Asociación de familiares de afectados por Alzheimer (AFAGA) na difusión da súa labor co gallo da celebración do seu 20 aniversario. Trátase dunha enfermidade que afecta a un gran número de persoas, é a causa máis común de demencia nas persoas maiores. A demencia é a perda do funcionamento cognitivo, ou sexa, pensar, recordar e razoar, ata tal punto que interfire coa vida e as actividades diarias dunha persoa.

A Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA) é unha entidade sen ánimo de lucro que foi creada para levar a cabo unha serie de actividades destinadas a mellorar a calidade de vida dos enfermos/as de Alzheimer ou outra demencia e dos seus familiares, así como para ofrecer información, asesoramento e orientación a tódalas persoas que así o demanden.

Dende a Fundación Celta queremos apoiar o traballo que se fai dende Afaga para que poidan seguir desenvolvendo con éxito unha labor tan importante como necesaria nunha sociedade que reclama cada día máis solidariedade. A Fundación aporta o seu graniño de area na promoción e durante o partido Celta – Valladolid e nos vindeiros encontros emitirase un pequeno video recordando o traballo de AFAGA.

La Fundación Celta colabora con la Asociación de familiares de afectados por Alzheimer (AFAGA) en la difusión de su labor con motivo de la celebración de su 20 aniversario. Se trata de una enfermedad que afecta a un gran número de personas, no en vano es la causa más común de demencia en las personas mayores. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, o sea, pensar, recordar y razonar, hasta tal punto que interfiere con la vida y las actividades diarias de una persona.

La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (AFAGA) es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada para llevar a cabo una serie de actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos/las de Alzheimer u otra demencia y de sus familiares, así como para ofrecer información, asesoramiento y orientación a todas las personas que así lo demanden.

Desde la Fundación Celta queremos apoyar el trabajo que se hace desde Afaga para que puedan seguir desarrollando con éxito una cometido tan importante como necesario en una sociedad que reclama cada día más solidaridad. La Fundación Celta aporta su granito de arena y durante el partido Celta – Valladolid y en los próximos encuentros se emitirá un pequeño video recordando el trabajo de AFAGA.

Web: www.afaga.com

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/gb1KYPZbyjQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

20 − quince =