A Fundación Celta de Vigo inicia unha campaña de divulgación do seu labor social

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo puxo en marcha estes días unha interesante campaña de divulgación do seu labor social e deportivo na cidade de Vigo. A entidade celeste dará a coñecer o seu incansable traballo por achegar os valores positivos do deporte á sociedade e que se materializa en numerosas actividades benéficas, posibles grazas ao apoio e a colaboración que ano tras ano realizan máis de 2000 empresas e particulares.

O obxectivo desta campaña é aumentar a concienciación sobre o traballo que realiza a Fundación así como recibir novos apoios nesta importante etapa de desenvolvemento da entidade, na que se puxeron en marcha grandes proxectos como a Escola de Fútbol “Fundación Celta Integra” destinada a persoas con discapacidade intelectual e outros como as novas escolas internacionais.

Durante os próximos meses será posible recibir información, así como colaborar coa Fundación, a través de varios axentes que estarán presentes en diversos lugares da cidade.

A Fundación Celta de Vigo, con máis de 18 anos de vida, atópase en pleno crecemento, tanto a nivel social como deportivo, sustentando a canteira celeste e levando a cabo con éxito numerosas actividades de promoción dos valores do deporte como o sacrificio, o traballo en equipo, a humildade e o respecto, estreitamente vinculados co ideario do Real Club Celta de Vigo.

La Fundación Celta de Vigo ha puesto en marcha estos días una interesante campaña de divulgación de su labor social y deportiva en la ciudad de Vigo. La entidad celeste dará a conocer su incansable trabajo por acercar los valores positivos del deporte a la sociedad y que se materializa en numerosas actividades benéficas, posibles gracias al apoyo y aportación que año tras año realizan más de 2000 empresas y particulares.

El objetivo de esta campaña es aumentar la concienciación acerca del trabajo que realiza la Fundación así como recibir nuevos apoyos en esta importante etapa de desarrollo de la entidad, en la que se han puesto en marcha grandes proyectos como la Escuela de Fútbol “Fundación Celta Integra” destinada a personas con discapacidad intelectual y otros como las nuevas escuelas internacionales.

Durante los próximos meses será posible recibir información, así como colaborar con la Fundación, a través de varios agentes que estarán presentes en diversos lugares de la ciudad.

La Fundación Celta de Vigo, con más de 18 años de vida, se encuentra en pleno crecimiento, tanto a nivel social como deportivo, sustentando la cantera celeste y llevando a cabo con éxito numerosas actividades de promoción de los valores del deporte como el sacrificio, el trabajo en equipo, la humildad y el respeto, estrechamente vinculados con el ideario del Real Club Celta de Vigo.

Leave a Reply

2 × tres =