Acuerdo de colaboración entre la Fundación Celta e Idea Educación Integral

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta asinou para esta tempada un importante e novedoso convenio de colaboración con Idea Educación Integral para proporcionar aos rapaces da canteira celeste dun servicio de apoio escolar que será impartido nas propias instalacións de A Madroa.

Este convenio supón un importante avance para a canteira celeste que a partir de esta tempada, disporá dun grupo de profesores e especialistas que axudarán a mellorar o rendemento académico dos nosos xogadores algo esencial para o seu desenvolvemento persoal. As clases terán lugar martes, mércores e xoves polas tardes antes ou despois dos adestramentos.

A empresa Idea Educación Integral convirtese así en centro oficial de apoio escolar da canteira do RC Celta e pasará a ter consideración de membro protector da Fundación Celta. Deste xeito, a Fundación Celta de Vigo avanza no desenvolvemento de novas ferramentas para a canteira nun aspecto básico para a formación dos máis novos.

 La Fundación Celta firmó para esta temporada un importante y novedoso convenio de colaboración con Idea Educación Integral para proporcionar a los chicos de la cantera celeste de un servicio de apoyo escolar que será impartido en las propias instalaciones de A Madroa.

Este convenio supone un importante avance para la cantera celeste que a partir de esta temporada, dispondrá de un grupo de profesores y especialistas que ayudarán a mejorar el rendimiento académico de nuestros jugadores, algo esencial para su desarrollo personal. Las clases tendrán lugar martes, miércoles y jueves antes o después de los entrenamientos.

La empresa Idea Educación Integral convirtese así en centro oficial de apoyo escolar de la cantera del RC Celta y pasará a tener consideración de miembro protector de la Fundación Celta. De este modo, la Fundación Celta de Vigo avanza en el desarrollo de nuevas herramientas para la cantera en un aspecto básico para la formación de los más nuevos.

Leave a Reply

diez − 8 =