Curso anual de tecnificación Fundación Celta de Vigo

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo presenta una nova proposta formativa, destinada a todos aqueles rapaces e rapazas que desexen perfeccionar a súa técnica futbolística da man dos adestradores da Canteira do Real Club Celta de Vigo.

A diferencia das Escolas de Fútbol, este curso de tecnificación está pensado para ofrecer un complemento para aqueles que desexen mellorar as súas características técnicas, tácticas ou de coordinación, empregando sempre na metodoloxía das categorías inferiores do Real Club Celta de Vigo.

Vigo Semana 4 (30)

Este curso de tecnificación terá lugar nas novísimas instalacións do Colexio Montecastelo. Un lugar perfecto para potenciar as habilidades dos xogadores e xogadoras que desexen acadar o maior rendemento posible. Está pensada para rapaces e rapazas de 8 a 19 anos e terá lugar un día por semana que pode ser martes ou xoves de 18:30 á 20:00. Trátase dunha proposta pensada para aqueles que xa están a xogar en equipos de fútbol e que pretendan complementar o seu desenvolvemento futbolístico coas técnicas da canteira celteste que tántos éxitos están a dar, tanto a nivel individual como colectivo.

O curso anual de tecnificación é unha aposta decidida da Fundación Celta de Vigo por ampliar a súa oferta formativa dentro da filosofía de achegar os valores do deporte á sociedade.

La Fundación Celta de Vigo presenta una nueva propuesta formativa, destinada a todos aquellos chicos y chicas que deseen perfeccionar su técnica futbolística de la mano de los entrenadores de la Cantera del Real Club Celta de Vigo.

A diferencia de las Escuelas de Fútbol, este curso de tecnificación está pensado para ofrecer un complemento para aquellos que deseen mejorar sus características técnicas, tácticas o de coordinación, empleando siempre en la metodología de las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo.

Vigo Semana 4 (30)

Este curso de tecnificación tendrá lugar en las novísimas instalaciones del Colegio Montecastelo. Un lugar perfecto para potenciar las habilidades de los jugadores y jugadoras que deseen alcanzar el mayor rendimiento posible. Está pensada para jóvenes de 8 a 19 años y tendrá lugar un día por semana que puede ser martes o jueves de 18:30 a la 20:00. Se trata de una propuesta pensada para aquellos que ya están jugando en equipos de fútbol y que pretendan complementar su desarrollo futbolístico con las técnicas de la cantera celteste que tántos éxitos están dando, tanto a nivel individual como colectivo.

El curso anual de tecnificación es una apuesta decido de la Fundación Celta de Vigo por ampliar su oferta formativa dentro de la filosofía de acercar los valores del deporte a la sociedad.

Inscripción Jornadas de tecnificación

 

Leave a Reply

4 × 2 =