Escola Celta Atletismo

GALEGOCASTELLANO

A Escola Celta Atletismo nace co propósito de acoller as categorías inferiores do Real Club Celta de Atletismo e o Club Atletismo Feminino Celta. Ambos os clubs temos o obxectivo de formar aos nosos propios atletas desde os seus primeiros pasos no atletismo até a súa etapa de máximo rendemento deportivo. Cremos nun proxecto sólido, ben organizado e estruturado, que facilite o labor dos adestradores e o ensino de todas as disciplinas atléticas a todos os nosos atletas. Con todo iso, buscamos que a nosa actividade gañe en calidade e competencia.

Horarios

Na Escola Celta Atletismo dividimos aos nenos por categorías, de modo que os ensinos estean adecuadas a cada etapa de aprendizaxe. Como novidade, incorporamos aos grupos de adestramento a nenos desde os 5 até os 15 anos, atendendo as peticións das familias que nos últimos tempos viñan sendo habituais. Ademais, facilitamos a organización das familias dispondo de varios grupos de adestramento e horarios. A nosa actividade, á marxe dos adestramentos, céntrase nas competicións do Programa Xogade da Xunta de Galicia (tanto de campo a través como de pista), nas competicións da Federación Galega de Atletismo e nas distintas competicións e actividades organizadas pola propia Escola.

CuotaContamos con corpo técnico cualificado, Licenciados en Educación Física e Monitores Nacionais de Atletismo con anos de práctica ás súas costas no traballo con nenos.

Na Escola Celta Atletismo buscamos que os nenos crezan co atletismo, maduren deportivamente e coñezan todas as disciplinas atléticas. Con iso lograremos que os futuros atletas pertencentes ao Real Club Celta de Atletismo e Club Atletismo Feminino Celta, cheguen completamente formados e preparados para afrontar outros obxectivos deportivos.
Abaixo os diferentes grupos de adestramento para a próxima tempada 2015/2016. Estes son os grupos e horarios de Setembro a Xuño, ambos os incluídos:

Nos grupos de Alevín ? Benjamín o ideal sería que adestren dous días no grupo 1 ou no grupo 2, aínda que poderían combinarse segundo necesidades os días de ambos os grupos e do venres.

No referente ás cotas efectuarase un pago inicial correspondente aos dous primeiros meses, que se descontará o último mes de actividade.

BOLETIN DE INSCRIPCION ESCUELA CELTA ATLETISMO
REGLAMENTO ESCOLA CELTA ATLETISMO 2015 – 2016
Para calquera dúbida porse en contacto a través de escuelaceltaatletismo@gmail.com.

La Escuela Celta Atletismo nace con el propósito de acoger las categorías inferiores del Real Club Celta de Atletismo y el Club Atletismo Femenino Celta. Ambos clubs tenemos el objetivo de formar a nuestros propios atletas desde sus primeros pasos en el atletismo hasta su etapa de máximo rendimiento deportivo. Creemos en un proyecto sólido, bien organizado y estructurado, que facilite la labor de los entrenadores y la enseñanza de todas las disciplinas atléticas a todos nuestros atletas. Con todo ello, buscamos que nuestra actividad gane en calidad y competencia.

En la Escuela Celta Atletismo dividimos a los niños por categorías, de modo que las enseñanzas estén adecuadas a cada etapa de aprendizaje. Como novedad, incorporamos a los grupos de entrenamiento a niños desde los 5 hasta los 15 años, atendiendo las peticiones de las familias que en los últimos tiempos venían siendo habituales. Además, facilitamos la organización de las familias disponiendo de varios grupos de entrenamiento y horarios. Nuestra actividad, al margen de los entrenamientos, se centra en las competiciones del Programa Xogade de la Xunta de Galicia (tanto de campo a través como de pista), en las competiciones de la Federación Gallega de Atletismo y en las distintas competiciones y actividades organizadas por la propia Escuela.
Contamos con cuerpo técnico cualificado, Licenciados en Educación Física y Monitores Nacionales de Atletismo con años de práctica a sus espaldas en el trabajo con niños.

Horarios

 

 

En la Escuela Celta Atletismo buscamos que los niños crezcan con el atletismo, maduren deportivamente y conozcan todas las disciplinas atléticas. Con ello lograremos que los futuros atletas pertenecientes al Real Club Celta de Atletismo y Club Atletismo Femenino Celta, lleguen completamente formados y preparados para afrontar otros objetivos deportivos.

Cuota

Abajo los diferentes grupos de entrenamiento para la próxima temporada 2015/2016. Estos son los grupos y horarios de Septiembre a Junio, ambos incluidos:

En los grupos de Alevín – Benjamín lo ideal sería que entrenen dos días en el grupo 1 o en el grupo 2, aunque podrían combinarse según necesidades los días de ambos grupos y del viernes.

En lo referente a las cuotas se efectuará un pago inicial correspondiente a los dos primeros meses, que se descontará el último mes de actividad.
BOLETIN DE INSCRIPCION ESCUELA CELTA ATLETISMO
REGLAMENTO ESCOLA CELTA ATLETISMO 2015 – 2016

 

 

Leave a Reply

16 + 17 =