Grandes novidades nos campus de verán da Fundación Celta

GALEGOCASTELLANO

Os campus de fútbol organizados pola Fundación Celta de Vigo continúan presentando interesantes novidades de face á tempada estival. Unha das novidades máis destacadas é a implementación dun novo sistema de inscrición online que facilitará o acceso a todolos participantes. A través da web campus.fundacioncelta.com e de maneira moi sinxela, os usuarios poderán completar o seu rexistro e efectuar o pago da praza de campus desexada, axilizando en gran medida os procesos de inscrición.

UNHA EXPERIENCIA INESQUECIBLE

A Fundación Celta de Vigo continúa traballando en actividades dirixidas aos máis pequenos, de 4 a 16 anos, co obxectivo de que estes sigan formándose durante o verán en contidos relacionados co fútbol e sobre todo a diversión, nesta ocasión ofreceremos e inculcaremos actividades en inglés, unha alternativa que queremos potenciar, para que os máis pequenos se inicien nos coñecementos da lingua.

ACTIVIDADES

Comezaremos con clases de fútbol impartidas por adestradores titulados e licenciados da disciplina do club, onde o seu obxectivo será o ensino e perfeccionamento de todos os conceptos que desenvolveremos nas distintas áreas, ademais nunha delas o inglés tomará relevancia, onde unha monitora bilingüe impartirá clases sempre dirixidas ao fútbol para que sexan máis divertidas, ao longo da semana realizaremos diferentes visitas ao museo, estadio… e finalizaremos o campus co acto de clausura onde se realizará a entrega de diplomas.

Ademais, esta semana presentouse unha das principais novidades deste ano: en colaboración coa empresa mundoclases, a Fundación Celta de Vigo coordinará por primeira vez un campus de fútbol bilingüe “English football camp” que terá lugar nas instalacións deportivas do campus universitario de Ourense  entre o 4 e o 8 de xullo.

Este novo formato combinará a formación intensiva en inglés coa metodoloxía empregada nas categorías inferiores do Real Club Celta de Vigo en horario de 9h a 14:30h. O campus dividirase en grupos homongéneos segundo a idade, haberá rotacións diarias nas 5 zonas (actividade física en inglés, coordinación, técnico-táctica, psicomotricidade e multideporte) así como adestramento específico de porteiros.

Los campus de fútbol organizados por la Fundación Celta de Vigo continúan presentando interesantes novedades de cara a la temporada veraniega. Una de las novedades más destacadas es la implementación de un nuevo sistema de inscripción online que facilitará el acceso a todos los participantes. A través de la web campus.fundacioncelta.com y de manera muy sencilla, los usuarios podrán completar su registro y efectuar el pago de la plaza de campus deseada, agilizando en gran medida los procesos de inscripción.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

La Fundación Celta de Vigo continúa trabajando en actividades dirigidas a los más pequeños, de 4 a 16 años, con el objetivo de que estos sigan formándose durante lo verán en contenidos relacionados con el fútbol y sobre todo la diversión, en esta ocasión ofreceremos e inculcaremos actividades en inglés, una alternativa que queremos potenciar, para que los más pequeños se inicien en los conocimientos de la lengua.

ACTIVIDADES

Comenzaremos con clases de fútbol impartidas por entrenadores titulados y licenciados de la disciplina del club, donde su objetivo será la enseñanza y perfeccionamiento de todos los conceptos que desarrollaremos en las distintas árelas, además en una de ellas el inglés tomará relevancia, donde una monitora bilingüe impartirá clases siempre dirigidas al fútbol para que sean más divertidas, a lo largo de la semana realizaremos diferentes visitas al museo, estadio… y finalizaremos el campus con el acto de clausura donde se realizará la entrega de diplomas.

Además, esta semana se ha presentado una de las principales novedades de este año: en colaboración con la empresa mundoclases, la Fundación Celta de Vigo coordinará por primera vez un campus de fútbol bilingüe “English football camp” que tendrá lugar en las instalaciones deportivas del campus universitario de Ourense entre el 4 y el 8 de julio.

CATÁLOGO CON INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE CAMPUS –> CATÁLOGO

INSCRIPCIÓN TRADICIONAL –> descarga inscripción

 

 

Leave a Reply

seis + siete =