I Cea de confraternización final de Tempada AFAVI

GALEGOCASTELLANO

O Real Club Celta de Vigo a través da Fundación Celta participou a semana pasada na primeira cea de confraternización organizada pola  Asociación de Fútbol Aficcionado de Vigo. Á cea asistiron ademáis dos clubes membros da asociación o Presidente Carlos Mouriño acompañado do director da Fundación Celta Germán Arteta e Toni Otero, director deportivo da canteira celeste. Por parte das insititucións D.Xabier Rodríguez Concelleiro do BNG, D.Jose Manuel Fernandez Perez Concelleiro de Deportes do Excelentisimo Concello de Vigo. Escusou asistencia por ocupacions de ultima hora D.Jose Manuel Figueroa Concelleiro e Vicepresidente  da Deputacion de Pontevedra e D. Abel Caballero Alcalde do Excel. Concello de Vigo

Durante o acto celebrado no Hotel Coia de Vigo realizouse a entrega dunha metopa conmemorativa. Este acto serve para reforzar as estructuras do fútbol base vigués que nos últimos anos está experimentando unha importante mellora e desenvolvemento que fai que cada vez sexa máis común ver xogadores propios na élite do fútbol español.

Nas intervencions  resaltouse o bon funcionamiento do Convenio de colaboración entre a Asociacion e o R C Celta facéndose unha aposta pola profundización do mesmo así como experimentar novas actividades.

El Real Club Celta de Vigo a través de la Fundación Celta participó la semana pasada en la primera cena de con-fraternización organizada por la Asociación de Fútbol Aficcionado de Vigo. A la cena asistieron además de los clubes miembros de la asociación el Presidente Carlos Mouriño acompañado del director de la Fundación Celta Germán Arteta y Toni Otero, director deportivo de la cantera celeste. Por parte de las insititucións D.Xabier Rodríguez Concelleiro del BNG,D.Jose Manuel Fernandez Perez Concelleiro de Deportes do Excelentisimo Concello de Vigo. Excusó asistencia por ocupacions de ultima hora D.Jose Manuel Figueroa Concelleiro y Vicepresidente de la Deputacion de Pontevedra y D. Abel Caballero Alcalde do Excel. Ayuntamiento de Vigo

Durante el acto celebrado en el Hotel Col de Vigo se realizó la entrega de una metopa conmemorativa. Este acto sirve para reforzar las estructuras del fútbol base vigués que en los últimos años está experimentando una importante mejora y desarrollo que hace que cada vez sea más común ver jugadores propios en la élitedel fútbol español.

En las intervencions se resaltó el bon funcionamiento del Convenio de colaboración entre la Asociacion y el R C Celta haciéndose una atribuida por la profundización de lo mismo así como experimentar nuevas actividades.

Galeria de Fotos

Leave a Reply

dos × cinco =