O equipo “Fundación Celta Integra” debuta con motivo do día Internacional da Discapacidade

Título de pestañaTítulo de pestaña

A escola de fútbol para persoas con discapacidade “Fundación Celta Integra” foi convidada a participar nas actividades que organiza a Federación Galega de Deporte Adaptado para celebrar o día internacional da discapacidade que trandrán lugar mañá 2 de decembro. A organización pretende que sexa unha gran xornada de convivencia e integración a través do deporte, aberta á sociedade e na que participarán máis de 25 clubs que traballan con persoas con discapacidade.

O acto terá lugar no IMD de Travesas onde, desde as 10 da mañá, terán lugar diferentes encontros deportivos entre os que se atopa un partido de exhibición entre os integrantes da escola Fundación Celta Integra e unha selección de xogadores da Federación Galega de Deporte Adaptado. Este partido será o debut da escola celeste nun partido, facendo realidade unha das súas principais aspiracións, a de comezar a competir contra outros equipos para, nun futuro, participar en competicións a nivel rexional.

Con este debut, a escola “Fundación Celta Integra” cumpre cun dos principais obxectivos, crear un equipo que poida competir con outros clubs de similares caraterísticas. A intención da Fudación Celta de Vigo é a de seguir promovendo este tipo de actividades para lograr que nun futuro próximo sexa posible competir de maneira periódica, algo que se considera de gran valor para fomentar o desenvolvemento e a aprendizaxe dos seus participantes.

La escuela de fútbol para personas con discapacidad “Fundación Celta Integra” ha sido invitada a participar en las actividades que organiza la Federación Galega de Deporte Adaptado para celebrar el día internacional de la discapacidad que trandrán lugar mañana 2 de diciembre. La organización pretende que sea una gran jornada de convivencia e integración a través del deporte, abierta a la sociedad y en la que participarán más de 25 clubes que trabajan con personas con discapacidad.

El acto tendrá lugar en el IMD de Traviesas donde, desde las 10 de la mañana, tendrán lugar diferentes encuentros deportivos entre los que se encuentra un partido de exhibición entre los integrantes de la escuela Fundación Celta Integra y una selección de jugadores de la Federación Galega de Deporte Adaptado. Este partido será el debut de la escuela celeste en un partido, haciendo realidad una de sus principales aspiraciones, la de comenzar a competir contra otros equipos para, en un futuro, participar en competiciones a nivel regional.

Con este debut, la escuela Fundación Celta Integra cumple con uno de los principales objetivos, crear un equipo que pueda competir con otros clubes de similares caraterísticas. La intención de la Fudación Celta de Vigo es la de seguir promoviendo este tipo de actividades para lograr que en un futuro cercano sea posible competir de manera periódica, algo que se considera de gran valor para fomentar el desarrollo y el aprendizaje de sus participantes.

Leave a Reply

seis − tres =