O Pabellón C.F. enriquece a relación do Celta e a súa Fundación có fútbol base galego

GALEGOCASTELLANO

O Real Club Celta e a Fundación Celta de Vigo selaron hoxe un convenio de colaboración cun dos clubs galegos de referencia no traballo de canteira, o Pavillón C.F. de Ourense. Ao acto da firma do acordo, por tres tempadas prorrogables, asistiron o director da Fundación Celta, Germán Arteta, e o vicepresidente do club ourensán, Juan Francisco López Rodríguez, ademais de Diego Sarabia, integrante do equipo de coordinación das categorías inferiores do R.C.Celta. O club quere expresar a súa satisfacción por este acordo cunha entidade exemplar no traballo do fútbol base como é o Pabellón C.F.

Entre os acordos establecidos no convenio figura a organización por parte do Real Club Celta e a súa Fundación dun campus nos Remedios e a colaboración dos técnicos da canteira celeste nas actividades formativas organizadas polo Pabellón C.F., entidade á que o R.C. Celta e a súa Fundación queren agradecer a súa boa disposición para iniciar esta colaboración longamente buscada.

Nas categorías inferiores do Real Club Celta xogan na actualidade nove futbolistas procedentes do Pabellóns, catro deles chegados esta mesma tempada, boa proba do gran traballo que realiza a entidade que preside José Luís López no fútbol base.

Celta e Fundación continúan desta maneira ampliando a súa colaboración con clubs de toda Galicia tanto para potenciar as súas categorías inferiores como para difundir o celtismo por todo o territorio galego.

El Real Club Celta y la Fundación Celta de Vigo sellaron hoy un convenio de colaboración con uno de los clubes gallegos de referencia en el trabajo de cantera, el Pabellón C.F. de Ourense. Al acto de la firma del acuerdo, por tres temporadas prorrogables, asistieron el director de la Fundación Celta, Germán Arteta, y el vicepresidente del club ourensano, Juan Francisco López Rodríguez, además de Diego Sarabia, integrante del equipo de coordinación de las categorías inferiores del R.C.Celta. El club quiere expresar su satisfacción por este acuerdo con una entidad ejemplar en el trabajo del fútbol base como es el Pabellón C.F.

Entre los acuerdos establecidos en el convenio figura la organización por parte del Real Club Celta y su Fundación de un campus en Los Remedios y la colaboración de los técnicos de la cantera celeste en las actividades formativas organizadas por el Pabellón C.F., entidad a la que el R.C. Celta y su Fundación quieren agradecer su buena disposición para iniciar esta colaboración largamente buscada.

En las categorías inferiores del Real Club Celta juegan en la actualidad nueve futbolistas procedentes del Pabellón, cuatro de ellos llegados esta misma temporada, buena prueba del gran trabajo que realiza la entidad que preside José Luis López en el fútbol base.

Celta y Fundación continúan de esta manera ampliando su colaboración con clubes de toda Galicia tanto para potenciar sus categorías inferiores como para difundir el celtismo por todo el territorio gallego.

Leave a Reply

17 + 14 =