SportGal: A primeira feira do deporte en vivo de Galicia

GALEGOCASTELLANO

A PRIMEIRA FEIRA DEPORTIVA GALEGA nace co obxectivo de ser o principal punto de encontro entre deportistas, marcas deportivas, federacións, entidades, institucións e profesionais vinculados ao mundo do deporte e a vida saudable que queiran exhibir os seus produtos, novidades, servizos e últimas tendencias deportivas ao público nun contexto no que o visitante poderá asistir ás exhibicións programadas no recinto e participar das actividades deportivas propostas no programa.

Serán tres xornadas de intensa actividade fundamentada sempre nos valores do deporte, tales como xogo limpo, interculturalidade, respecto polo medio ambiente, solidariedade, hábitos saudables e deporte en equipo, desde un enfoque de experiencia aberta, dinámica, cun sistema de xogo continuo, sen límite de idade nin distinción de xéneros, con participación por orde de chegada e sen necesidade de inscrición, adquirindo unha entrada única sen custe adicional por participación.

LA PRIMERA FERIA DEPORTIVA GALLEGA nace con el objetivo de ser el principal punto de encuentro entre deportistas, marcas deportivas, federaciones, entidades, instituciones y profesionales vinculados al mundo del deporte y la vida saludable que quieran exhibir sus productos, novedades, servicios y últimas tendencias deportivas al público en un contexto en el que el visitante podrá asistir a las exhibiciones programadas en el recinto y participar de las actividades deportivas propuestas en el programa.

Serán tres jornadas de intensa actividad fundamentada siempre en los valores del deporte, tales como juego limpio, interculturalidad, respeto por el medio ambiente, solidaridad, hábitos saludables y deporte en equipo, desde un enfoque de experiencia abierta, dinámica, con un sistema de juego continuo, sin límite de edad ni distinción de géneros, con participación por orden de llegada y sin necesidad de inscripción, adquiriendo una entrada única sin coste adicional por participación.

La PRIMERA FERIA DEPORTIVA GALLEGA nace con el objetivo de ser el principal punto de encuentro entre deportistas, marcas deportivas, federaciones, entidades, instituciones y profesionales vinculados al mundo del deporte y la vida saludable que quieran exhibir sus productos, novedades, servicios y últimas tendencias deportivas al público en un contexto en el que el visitante podrá asistir a las exhibiciones programadas en el recinto y participar de las actividades deportivas propuestas en el programa.

Serán tres jornadas de intensa actividad fundamentada siempre nos valores del deporte, tales como juego limpio, interculturalidade, respeto de por medio ambiente, solidaridad, hábitos saludables y deporte en equipo, desde un enfoque de experiencia abierta, dinámica, con un sistema de juego continuo, sin límite de edad ni distinción de géneros, con participación por orden de llegada y sin necesidad de inscripción, adquiriendo una entrada única sin cueste adicional por participación.

LANA PRIMERA FERIA DEPORTIVA GALLEGA nace con él objetivo de ser él principal punto de encuentro entre deportistas, marcas deportivas, federaciones, entidades, instituciones y profesionales vinculados al mundo de él deponerte y lana vida saludable que quieran exhibir sus productos, novedades, servicios y últimas tendencias deportivas al público en un contexto en él que él visitante podrá asistir a lanas exhibiciones programadas en él recinto y participar de lanas actividades deportivas propuestas en él programa.

Serán tres jornadas de intensa actividad fundamentada siempre en los valores de él deporte, tales como juego limpio, interculturalidad, respeto por él medio ambiente, solidaridad, hábitos saludables y deporte en equipo, desde un enfoque de experiencia abierta, dinámica, con un sistema de juego continuo, sin límite de edad ni distinción de géneros, con participación por orden de llegada y sin necesidad de inscripción, adquiriendo una entrada única sin coste adicional por participación.

Leave a Reply

2 × cinco =