Xantar Social: Agradecemento

GALEGOCASTELLANO
Tras o éxito da comida social celebrada o pasado venres 24 de abril, a Fundación Celta quere de novo mostrar o seu máis sincero agradecemento a todos aqueles que participaron do evento, e de todos aqueles que colaboraron a través da fila 0 habilitada. Ademais desexamos estender este agradecemento a todas as empresas, institucións e particulares que cada día fan posible noso labor coas súas colaboracións.

Neste evento realizouse unha especial homenaxe aos membros de honra da Fundación Celta sen cuxo apoio o noso labor non sería a mesma: empresas como Hijos de Rivera, Cocacola, COPASA, Citröen, Restaurante Siete Torres, Frutas Neves, Recalvi, Colexio Los Sauces e Adeslas Segurcaixa, ademais de institucións como a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo.

Así mesmo, este evento non sería posible sen a colaboración de Coren, CdeC servizos gráficos, Adegas Villanueva, así como á galería de arte Monteblanco e ao pintor Rafael Jimenez Ambel. A todos eles a Fundación Celta agradece especialmente o seu compromiso neste proxecto pensado para dar a coñecer a súa importante actividade sociodeportiva.

Tras el éxito de la comida social celebrada el pasado viernes 24 de abril, la Fundación Celta quiere de nuevo mostrar su más sincero agradecimiento a todos aquellos que han participado del evento, y de todos aquellos que han colaborado a través de la fila 0 habilitada. Además deseamos extender este agradecimiento a todas las empresas, instituciones y particulares que cada día hacen posible nuestra labor con sus colaboraciones.

En este evento se realizó un especial homenaje a los miembros de honor de la Fundación Celta sin cuyo apoyo nuestra labor no sería la misma: empresas como Hijos de Rivera, Cocacola, COPASA, Citröen, Restaurante Siete Torres, Frutas Nieves, Recalvi, Colegio Los Sauces y Adeslas Segurcaixa, además de instituciones como la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo.

Asimismo, este evento no habría sido posible sin la colaboración de Coren, CdeC servicios gráficos, Bodegas Villanueva, así como a la galería de arte Monteblanco y al pintor Rafael Jimenez Ambel. A todos ellos la Fundación Celta agradece especialmente su compromiso en este proyecto pensado para dar a conocer su importante actividad sociodeportiva.

Obras de arte donadas por la Galería Monteblanco y por el pintor Rafael Jimenez Ambel.

 

 

 

 

Leave a Reply

9 + 9 =