Xornadas de colaboración co Pabellón CF

GALEGOCASTELLANO

Trala firma do convenio de colaboración entre a Fundación Celta de Vigo e o Pabellón C.F. de Ourense organizáronse numerosas accións conxuntas, todas elas destinadas á formación de xogadores e adestradores de fútbol do equipo ourensán, non só no terreo de xogo senón tamén a modo de charlas divultivas.

A semana pasada tiveron lugar dúas importantes accións conxuntas no marco deste convenio como son a celebración de dúas xornadas de clinics que se saldaron cun gran éxtio de participación con máis de 80 mozos dispostos a traballar a metodoloxía da canteira celeste. Durante estas sesións déronse unhas pinceladas do que serán os campus de verán da Fundación Celta de Vigo que terán lugar en numerosas localidades de Galicia.

Ademais, da man de especialistas do departamento de nutrición do Real Club Celta de Vigo organizouse unha interesante charla divulgativa acerca da importancia dunha alimentación saudable e equilibrada como elemento esencial para alcanzar o éxito deportivo. O obxectivo desta formación é o de alcanzar o maior rendemento deportivo posible cunha nutrición variada, sa e equilibrada e cuns hábitos de vida saudables, así como ensinar aos xogadores e aos titores e adestradores que grupo de alimentos e con que frecuencia deben tomalo durante a semana. Tamén se centrou en fixar bos hábitos de vida.

Deste modo a Fundación Celta de Vigo, da man dos seus técnicos e adestradores, continúa traballando intensamente no desenvolvemento de actividades de difusión do deporte así como de todos aqueles aspectos positivos que este pode transmitir.

Tras la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Celta de Vigo y el Pabellón C.F. de Ourense se han organizado numerosas acciones conjuntas, todas ellas destinadas a la formación de jugadores y entrenadores de fútbol del equipo ourensano, no solo en el terreno de juego sino también a modo de charlas.

La semana pasada tuvieron lugar dos importantes acciones conjuntas en el marco de este convenio como son la celebración de dos jornadas de clinics que se saldaron con un gran éxtio de participación con más de 80 jóvenes dispuestos a trabajar la metodología de la cantera celeste. Durante estas sesiones se han dado unas pinceladas de lo que serán los campus de verano de la Fundación Celta de Vigo que tendrán lugar en numerosas localidades de Galicia.

Además, de la mano de especialistas de departamento de nutrición del Real Club Celta de Vigo se organizó una interesante charla divulgativa acerca de la importancia de una alimentación saludable y equilibrada como elemento esencial para alcanzar el éxito deportivo.  El objetivo de esta formación es el de alcanzar el mayor rendimiento deportivo posible con una nutrición variada, sana y equilibrada y con unos hábitos de vida saludables, así como enseñar a los jugadores y a los tutores y entrenadores qué grupo de alimento y con qué frecuencia deben tomarlo durante la semana. También se centró en fijar buenos hábitos de vida.

De este modola Fundación Celta de Vigo, de la mano de sus técnicos y entrenadores, continúa trabajando intensamente en el desarrollo de actividades de difusión del deporte así como de todos aquellos aspectos positivos que éste puede transmitir.

CBaVpMYUcAAy2Im CBWn6obWgAADvp6 CBXzK7UWgAA1hUh

Leave a Reply

4 × 1 =