Os coordinadores das futuras escolas internacionais do Celta reciben un completo plan formativo

GALEGOCASTELLANO

O Real Club Celta de Vigo e a súa Fundación traballan con ilusión e intensidade para pór en marcha en varios lugares do continente americano escolas deportivas, algunhas delas cun claro compoñente social, co obxectivo de ampliar fronteiras e estender a imaxe do celtismo. Para iso contará coa colaboración e o apoio de diferentes promotores que se atopan estes días en Vigo para recibir formación e empaparse da metodoloxía de traballo e os valores que se promoven en A Madroa.

Nota_escuelas2.jpg

Estes coordinadores, co apoio da Fundación Celta porán en marcha ao seu regreso diferentes escolas que buscarán ante todo a formación en valores e o desenvolvemento persoal dos seus participantes en países como México, Arxentina e Estados Unidos. Na tarde de onte visitaron o estadio de Balaídos acompañados polo director da Fundación Celta, Germán Arteta e polo coordinador de escolas e campus, Álex Abalde.

En México, onde o Celta xa está presente en Campeche desde hai máis de dous anos, proxéctase a apertura de dúas novas escolas. A primeira delas será inaugurada en Guadalaxara e terá como coordinadores a Carlos Tarín, Imelda Sarmiento e Rafael López, recoñecidos formadores que se farán cargo do proxecto. Cunha área metropolitana que supera o catro millóns de habitantes, Guadalaxara conta ademais cunha gran tradición futbolística con equipos como o Club Atlas FC onde o actual adestrador celeste Eduardo Berizzo xogou entre 1993 e 1996.

A outra escola mexicana abrirase na localidade costeira de Ciudad del Carmen a cargo de Enrique Morales. Na beira do Golfo de México, esta cidade destaca pola industria petroleira e polo turismo. Tamén está presente no proxecto Humberto Lede, novo coordinador da escola de Campeche.

En Arxentina, a Fundación Celta contará co apoio dos adestradores vigueses Gustavo Souto e Alejandro Calvo para preparar a apertura dunha escola social na cidade de Porto Desexado, unha das localidades máis setentrionais do país, co obxectivo de ofrecer un espazo lúdico e formativo para mozos en risco de exclusión.

Por outra banda, co obxectivo de continuar ampliando fronteiras e co apoio de Jared Vock, a Fundación Celta pretende sondar o mercado norteamericano en busca da localización máis adecuada para fundar a primeira escola do Real Club Celta en Estados Unidos, unha oportunidade para divulgar os valores do celtismo nun país con gran tradición deportiva e un crecente interese polo fútbol.

Foto_Escuelas_Web.jpg

Ao longo das tres próximas semanas, os técnicos e especialistas do club celeste impartirán diversas formacións co obxectivo de poder trasladar a estas escolas a forma de traballo que levou á canteira do Celta a ser unha das máis recoñecidas a nivel nacional e internacional. Un proceso formativo que se inicia agora, pero que terá continuidade e, do mesmo xeito que se fai cos preparadores na Madroa, será permanentemente revisado e ampliado co fin de lograr os mellores resultados.

Durante a súa estancia, recibirán formación en materia de metodoloxía, proceso de adestramento, psicoloxía deportiva e capacidades condicionais, así como sobre o modelo de xogo que representa e defende o Real Club Celta de Vigo en todas as súas categorías. Ademais, os formadores terán a oportunidade de observar e analizar os adestramentos dos diferentes conxuntos, incluído o primeiro equipo dirixido por Berizzo, quen mostrou desde a súa chegada gran interese polo traballo da canteira celeste.

El Real Club Celta de Vigo y su Fundación trabajan con ilusión e intensidad para poner en marcha en varios lugares del continente americano escuelas deportivas, algunas de ellas con un claro componente social, con el objetivo de ampliar fronteras y extender la imagen del celtismo. Para ello contará con la colaboración y el apoyo de diferentes promotores que se encuentran estos días en Vigo para recibir formación y empaparse de la metodología de trabajo y los valores que se promueven en A Madroa.

Nota_escuelas2.jpgEstos coordinadores, con el apoyo de la Fundación Celta pondrán en marcha a su regreso diferentes escuelas que buscarán ante todo la formación en valores y el desarrollo personal de sus participantes en países como México, Argentina y Estados Unidos. En la tarde de ayer visitaron el estadio de Balaídos acompañados por el director de la Fundación Celta, Germán Arteta y por el coordinador de escuelas y campus, Álex Abalde.

En México, donde el Celta ya está presente en Campeche desde hace más de dos años, se proyecta la apertura de dos nuevas escuelas. La primera de ellas será inaugurada en Guadalajara y tendrá como coordinadores a Carlos Tarín, Imelda Sarmiento y Rafael López, reconocidos formadores que se harán cargo del proyecto. Con un área metropolitana que supera los cuatro millones de habitantes, Guadalajara cuenta además con una gran tradición futbolística con equipos como el Club Atlas FC donde el actual entrenador celeste Eduardo Berizzo jugó entre 1993 y 1996.

La otra escuela mexicana se abrirá en la localidad costera de Ciudad Del Carmen a cargo de Enrique Morales. A orillas del Golfo de México, esta ciudad destaca por la industria petrolera y por el turismo. También está presente en el proyecto Humberto Lede, nuevo coordinador de la escuela de Campeche.

En Argentina, la Fundación Celta contará con el apoyo de los entrenadores vigueses Gustavo Souto y Alejandro Calvo para preparar la apertura de una escuela social en la ciudad de Puerto Deseado, una de las localidades más septentrionales del país, con el objetivo de ofrecer un espacio lúdico y formativo para jóvenes en riesgo de exclusión.

Por otra parte, con el objetivo de continuar ampliando fronteras y con el apoyo de Jared Vock, la Fundación Celta pretende sondear el mercado norteamericano en busca de la localización más adecuada para fundar la primera escuela del Real Club Celta en Estados Unidos, una oportunidad para divulgar los valores del celtismo en un país con gran tradición deportiva y un creciente interés por el fútbol.

Foto_Escuelas_Web.jpg

A lo largo de las tres próximas semanas, los técnicos y especialistas del club celeste impartirán diversas formaciones con el objetivo de poder trasladar a estas escuelas la forma de trabajo que ha llevado a la cantera del Celta a ser una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Un proceso formativo que se inicia ahora, pero que tendrá continuidad y, al igual que se hace con los preparadores en A Madroa, será permanentemente revisado y ampliado con el fin de lograr los mejores resultados.

Durante su estancia, recibirán formación en materia de metodología, proceso de entrenamiento, psicología deportiva y capacidades condicionales, así como sobre el modelo de juego que representa y defiende el Real Club Celta de Vigo en todas sus categorías. Además, los formadores tendrán la oportunidad de observar y analizar los entrenamientos de los diferentes conjuntos, incluido el primer equipo dirigido por Berizzo, quien ha mostrado desde su llegada gran interés por el trabajo de la cantera celeste.

Leave a Reply

4 × two =