O Celta apoia a iniciativa solidaria ‘Lúatlon’

GALEGOCASTELLANO

O promotor da proba, o deportista Alberto Figueiro, compartiu o seu proxecto con equipo e corpo técnico na Madroa.

O equipo e o corpo técnico do Real Club Celta mostraron esta mañá na Madroa o seu apoio a unha encomiable iniciativa do deportista Alberto Figueiro Romay, quen promove por toda Galicia un dúatlon en homenaxe ao seu irmán, Luís Miguel, ‘Lú’, falecido por leucemia hai apenas un ano. Os celestes departiron ao rematar o adestramento aAlberto Figueiro e ofrecéronlle o seu absoluto respaldo ao seu proxecto: a organización do evento deportivo ‘Lúatlon’ o próximo día dous de febreiro no Grove e a recadación de fondos para a Asociación Española contra o Cancro.

Alberto Figueiro percorre Galicia dende hai uns días correndo e en bicicleta en homenaxe ao seu irmán, cuxo recordo lle dá as forzas que require abordar tan esixente proba, e promovendo o ‘Lúatlón’ doGrove, que constará de dúas carreiras, unha popular cunha distancia reducida aberta a todos os cidadáns e unha proba do Circuíto Galegode dúatlon.

A recadación deste evento será destinada a investigación para axudar a combater o cancro e ao apoio psicolóxico que necesitan as persoas que padecen esta enfermidade.

O equipo e o corpo técnico do Real Club Celta fotografáronse co deportista e intercambiaron camisetas celestes con outras de apoio á iniciativa. O Real Club Celta quere expresar o seu respaldo a este proxecto e desexarlle a Alberto Figueiro un grande éxito neste evento solidario.

Declaracións de Alberto Figueiro e reportaxe en Celta TV: http://celtatv.interoud.tv/.

Máis información sobre a proba: http://luatlon.org/.

El promotor de la prueba, el deportista Alberto Figueiro, compartió su proyecto con plantilla y cuerpo técnico en A Madroa

La plantilla y el cuerpo técnico del Real Club Celta mostraron esta mañana en A Madroa su apoyo a una encomiable iniciativa del deportista Alberto Figueiro Romay, quien promociona por toda Galicia un duatlón en homenaje a su hermano, Luís Miguel, ‘Lú’, fallecido por leucemia hace apenas un año. Los celestes departieron al acabar el entrenamiento a Alberto Figueiro y le ofrecieron su absoluto respaldo a su proyecto: la organización del evento deportivo ‘Lúatlon’ el próximo día dos de febrero en O Grove y la recaudación de fondos para la Asociación Española contra el Cáncer.

Alberto Figueiro recorre Galicia desde hace unos días corriendo y en bicicleta en homenaje a su hermano, cuyo recuerdo le da las fuerzas que requiere abordar tan exigente prueba, y promocionando el ‘Lúatlón’ de O Grove, que constará de dos carreras, una popular con una distancia reducida abierta a todos los ciudadanos y una prueba del Circuito Galego de duatlón.

La recaudación de este evento será destinada a investigación para ayudar a combatir el cáncer y al apoyo psicológico que necesitan las personas que padecen esta enfermedad.

La plantilla y el cuerpo técnico del Real Club Celta se fotografiaron con el deportista e intercambiaron camisetas celestes con otras de apoyo a la iniciativa. El Real Club Celta quiere expresar su respaldo a este proyecto y desearle a Alberto Figueiro un gran éxito en este evento solidario.

Declaraciones de Alberto Figueiro y reportaje en Celta TV: http://celtatv.interoud.tv/.

Más información sobre la prueba: http://luatlon.org/.

Leave a Reply

five + eighteen =