Transparencia nas contratacións e subministracións

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓNS

Ver información sobre contratacións

1. Importes por (número de xogadores e o importe agregado):

 1. Os gastos por traspasos.
  Na tempada 2017/2018 pola incorporación dun xogador cedido habemos incorrido en 200.000€ de gasto.
  Na tempada 2016/2017 pola incorporación de dous xogadores cedidos non incorremos en gastos, salvo os gastos de intermediación.
 2. As fichaxes realizadas nas dúas últimas tempadas.
  Na tempada 2017/2018 o importe das fichaxes realizadas ascendeu a 23.105.000€, dos que 22.005.000€ correspóndense coa adquisición de 6 xogadores e o resto cos importes variables de 2 xogadores adquiridos en tempadas anteriores.
  Na tempada 2016/2017 o importe das fichaxes realizadas ascendeu a 12.750.000€, dos que 12.500.000€ correspóndense coa adquisición de 4 xogadores e o resto co importe variable de 1 xogador adquirido en tempadas anteriores.

2. Ingresos percibidos por (número de xogadores e o importe agregado):

 1. Resultado pola venda de xogadores.
  Na tempada 2017/2018 o importe percibido pola baixa de 5 xogadores ascendeu a 12.304.032,40€.
  Na tempada 2016/2017 o importe percibido pola baixa de 4 xogadores ascendeu a 17.187.605,25€.
 2. Ingresos pola cesión temporal de xogadores.
  Na tempada 2017/2018 o importe da cesión temporal de 7 dos nosos xogadores ascende a 1.759.000€.
  Na tempada 2016/2017 o importe da cesión temporal de 4 dos nosos xogadores ascende a 1.577.923,60€.

3. Tope salarial de RC Celta.
O límite do persoal deportivo para a tempada 2018/2019 ascende a 47.475 miles de euros (persoal inscribible 46.035 miles de euros e non inscribible 1.440 miles de euros).

O acordo para o devandito límite reflíctese na Acta Final para o Control orzamentario

4. Número de menores de idade contratados por RC Celta nos seus distintos niveis e seccións deportivas.
RC Celta ten contratados na actualidade nos diferentes niveis e seccións deportivas a 7 menores.

 

INFORMACION SOBRE SUBMINISTRACIÓNS DE BENS E SERVIZOS

Ver información sobre subministracións de bens e servizos

1. Lista e/ou a contía das operacións con provedores, adxudicatarios e/ou contratistas máis importantes de RC Celta.

A relación do seis provedores/acredores máis relevantes son:

 • Adidas España, S. A. ,
 • ACS España Servicios de Charter Aereo, S.L.U.,
 • Constructora San Jose, S. A. ,
 • Abramar Viajes, S. A. ,
 • Molcaworld, S.L., y
 • Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.