Plan de traballo

DÍA LUGAR HORA ACTIVIDAD
Luns A Madroa 11.00 Adestramento (porta pechada)
Martes Descanso
Mércores A Madroa

A Madroa

10.30

16.00

Adestramentos (porta aberta)

Adestramentos (porta aberta)

Xoves A Madroa 10.30  Adestramento (porta pechada)
Venres A Madroa 10.30 Adestramento (porta pechada)
Sábado A Madroa 11.00 Adestramento (porta pechada)
Domingo Bilbao 18.30 Athletic Cub – RC Celta