Parte médico

21 de xaneiro

PABLO HERNÁNDEZ

Diagnóstico: elongación aductor esquerdo.

Tratamiento: médico e fisioterápico.

Fecha de lesión: 20-01-2018.

Observaciones: adestramento individual.