Lei de Transparencia

Con motivo da publicación e entradas en vigor da Lei 19/2013 de 9 de Decembro de Trasparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, o Real Club Celta de Vigo S.A.D. expón a seguinte información como continuidade á súa política de comunicación aberta.

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

1. Información Institucional
2. Estatutos sociales
3. Normativa Aplicable
3. Estructura Organizativa

 

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA

1. Relación con las Administraciones Públicas
2. Presupuesto de la Temporada
4. Retribución de los Altos Cargos y Máximos Responsables