A escola Celta Campeche pecha unha tempada histórica con récord de títulos

GALEGOCASTELLANO

A escola de fútbol que o Celta e a súa Fundación teñen na cidade mexicana de Campeche cumpre o seu cuarto ano de vida nun excelente momento deportivo. Coa consecución de 6 títulos ligueiros nas diferentes categorías nas que compiten os equipos formados baixo a disciplina celeste, a escola de Campeche consolídase como un referente na formación de futbolistas en categorías que van desde os 5 aos 17 anos.

A Escola de Fútbol de Celta Campeche contou este ano coa participación de 9 equipos en 7 categorías; Infantil prima (sub5), dous equipos na categoría Infantil menor (sub7), Infantil Nenos Heroes (sub9), Infantil Maior (sub11), dous equipos na categoría Xuvenil Menor (sub13), Xuvenil maior (sub15) e Benito Juárez (sub17).

Ademais presentouse este ano a primeira edición dos Campus de Fútbol en Campeche, que terá lugar nas instalacións deportivas do Campeche Country Club, lugar onde tamén adestran os futbolistas da ecuela. Este campus empregará a metodoloxía dos que se están celebrando nestes momentos por toda Galicia e que combina diversión e formación futbolística de primeiro nivel da man dos preparadores da canteira.

Desde a súa fundación, a escola experimentou un importante crecemento debido ao intenso traballo realizado polos preparadores e á metodoloxía de traballo da canteira celeste. Unha filosofía de traballo que foi implementada de maneira satisfactoria nun país con enorme tradición futbolística e serve ademais de exemplo e referente para as novas escolas que o club celeste ha posto en marcha este ano en México con Cidade do Cármen e Guadalaxara, pero tamén na localidade arxentina de Porto Desexado e en Romanía coa escola Celta Brasov.

La escuela de fútbol que el Celta y su Fundación tienen en la ciudad mexicana de Campeche cumple su cuarto año de vida en un excelente momento deportivo. Con la consecución de 6 títulos ligueros en las diferentes categorías en las que compiten los equipos formados bajo la disciplina celeste, la escuela de Campeche se consolida como un referente en la formación de futbolistas en categorías que van desde los 5 a los 17 años.

La Escuela de Fútbol de Celta Campeche contó este año con la participación de 9 equipos en 7 categorías; Infantil prima (sub5), dos equipos en la categoría Infantil menor (sub7), Infantil Niños Héroes (sub9), Infantil Mayor (sub11),  dos equipos en la categoría Juvenil Menor (sub13), Juvenil mayor (sub15) y Benito Juárez (sub17).

Además se ha presentado este año la primera edición de los Campus de Fútbol en Campeche, que tendrá lugar en las instalaciones deportivas del Campeche Country Club, lugar donde también entrenan los futbolistas de la ecuela. Este campus empleará la metodología de los que se están celebrando en estos momentos por toda Galicia y que combina diversión y formación futbolística de primer nivel de la mano de los preparadores de la cantera.

Desde su fundación, la escuela ha experimentado un importante crecimiento debido al intenso trabajo realizado por los preparadores y a la metodología de trabajo de la cantera celeste. Una filosofía de trabajo que ha sido implementada de manera satisfactoria en un país con enorme tradición futbolística y sirve además de ejemplo y referente para las nuevas escuelas que el club celeste ha puesto en marcha este año en México con Ciudad del Cármen y Guadalajara, pero también en la localidad argentina de Puerto Deseado y en Rumanía con la escuela Celta Brasov.

Leave a Reply

seis − cuatro =