A Fundación Celta presenta o novo «Colaborador Comercio»

GALEGOCASTELLANO

Nolito será a figura estelar desta nova campaña de captación de membros colaboradores da Fundación Celta de Vigo, que en esta ocasión vai dirixida ós comercios máis celtistas. Trátase dunha oportunidade única para apoiar a labor da Fundación Celta ó tempo que se disfrutarán de numerosas vantaxes. A máis destacada será que cada un dos establecimentos que opte por colaborar nesta campaña obterá unha figura en tamaño real do dianteiro celeste coa que presumirá de celtismo.

Ademáis, todos aqueles que colaboren nesta campaña obterán dúas invitacións para un partido do Real Club Celta para esta temporada, descontos e vantaxes exclusivas en numerosas empresas colaboradoras, nas actividades que organiza a Fundación Celta e obterá unha exclusiva mochila de regalo.

Todos aqueles que xa son colaboradores da Fundación Celta, poderán ter a súa figura de Nolito aportando a diferencia entre a súa aportación e a aportación correspondente ó colaborador comercio.

Colaborando coa Fundación Celta de Vigo contribues a:

– Investigar, promover e divulgar a importancia do deporte no desenvolvemento persoal dos nen@s e no logro das súas metas deportivas, en liña co proxecto de Canteira do Real Club Celta de Vigo.

– Achegar o deporte aos adultos como instrumento capaz de construír e reforzar valores claves para o desenvolvemento da persoa, forte compoñente social dende o que potenciar accións de igualdade, integración, solidaredade e desenvolvemento

– Promover e fomentar o patrimonio social, cultural e deportivo do Real Club Celta de Vigo.

– Xuntar vontades e esforzos de persoas físicas e xurídicas para aumentar a actividade deportiva viguesa e galega.

– Participar no capital social do Real Club Celta de Vigo SAD.

– Colaborar na forma e medida que se estime posible e conveniente co Real Club Celta de Vigo así como con outras institucións       sociail, culturais, artísticas, benéficas e deportivas.

BOLETIN INSCRIPCION MIEMBROS COLABORADORES

Anímate a colaborar e entra a formar parte da familia celeste!

ESTABLECIMIENTO COLABORADORNOLITOnuevo

 

Nolito será la figura estelar de esta nueva campaña de captación de miembros colaboradores de la Fundación Celta de Vigo, que en esta ocasión va dirigida a los comercios más celtistas. Se trata de una oportunidad única para apoyar la labor de la Fundación Celta al tiempo que se disfrutarán de numerosas ventajas. La más destacada será que cada uno de los establecimentos que opte por colaborar en esta campaña obtendrá una figura en tamaño real del delantero celeste.

Además, todos aquellos que colaboren en esta campaña obtendrán dos invitaciones para un partido del Real Club Celta de esta temporada, descuentos y ventajas exclusivas en numerosas empresas colaboradoras, en las actividades que organiza la Fundación Celta y obtendrá una exclusiva mochila de regalo.

Todos aquellos que ya sean miembros colaboradores y deseen tener su figura de Nolito podrán obetenerla aportando la diferencia entre su aportación anual y la correspondiente al colaborador comercio.

Colaborando con la Fundación Celta de Vigo contribuyes a:

– Investigar, promover y divulgar la importancia del deporte en el desarrollo personal de los niños y en el logro de sus metas deportivas, en línea con el proyecto de Cantera del Real Club Celta de Vigo.

– Acercar el deporte a los adultos como instrumento capaz de construir y reforzar valores clave para el desarrollo de la persona, fuerte componente social desde el el cual potenciar acciones de igualdad, integración, solidaredade y desarrollo

– Promover y fomentar el patrimonio social, cultural y deportivo del Real Club Celta de Vigo.

– Juntar voluntades y esfuerzos de personas físicas y jurídicas para aumentar la actividad deportiva viguesa y gallega.

-Participar en el capital social del Real Club Celta de Vigo SAD.

– Colaborar en la forma y medida que se estime posible y conveniente con el Real Club Celta de Vigo así como con otras instituciones sociail, culturales, artísticas, benéficas y deportivas.

BOLETIN INSCRIPCION MIEMBROS COLABORADORES

¡Anímate a colaborar y entra a formar parte de la familia celeste!

MIEMBRO COLABORADOR 16 OK

 

Leave a Reply

ocho + 6 =