A Fundación Celta sela un convenio de colaboración con Brioche Pasquier Recondo

GALEGOCASTELLANO

A empresa, de orixe francesa, é líder na promoción do deporte base.

A Fundación Celta de Vigo selou un importante convenio de colaboración coa empresa francesa Brioche Pasquier Recondo S.L., especialistas en panadaría e bollería tradicional francesa. Este acordo supón un importante apoio á canteira celeste por parte dunha empresa que destaca pola tradición e a calidade na elaboración dos seus produtos.

No acto de firma estiveron presentes José Manuel Vázquez Lobariñas, delegado de vendas para a zona noroeste de Brioche Pasquier Recondo e Germán Arteta, director xeral da Fundación Celta de Vigo.

Brioche Pasquier Recondo, a través da súa marca comercial Pitch Pasquier, converteuse nun referente na promoción do deporte entre os máis pequenos e actualmente é líder en Francia, onde é patrocinador principal da copa francesa e da selección nacional entre moitos outros e a partir deste próximo verán será patrocinador dos campus de verán que organiza a Fundación Celta de Vigo, así como doutras actividades que se organizarán ao longo do ano.

A Fundación Celta desexa expresar a súa satisfacción pola firma deste convenio cunha empresa de gran proxección que imprime a súa filosofía de respecto pola máxima calidade e a elaboración dos seus produtos a través de métodos tradicionais.

 La empresa, de origen francés, es líder en la promoción del deporte base. 
La Fundación Celta de Vigo ha sellado un importante convenio de colaboración con la empresa francesa Brioche Pasquier Recondo S.L., especialistas en panadería y bollería tradicional francesa. Este acuerdo supone un importante apoyo a la cantera celeste por parte de una empresa que destaca por la tradición y la calidad en la elaboración de sus productos.

En el acto de firma estuvieron presentes José Manuel Vázquez Lobariñas, delegado de ventas para la zona noroeste de Brioche Pasquier Recondo y Germán Arteta, director general de la Fundación Celta de Vigo.

Brioche Pasquier Recondo, a través de su marca comercial Pitch Pasquier, se ha convertido en un referente en la promoción del deporte entre los más pequeños y actualmente es líder en Francia, donde es patrocinador principal de la copa francesa y de la selección nacional entre muchos otros y a partir de este próximo verano será patrocinador de los campus de verano que organiza la Fundación Celta de Vigo, así como de otras actividades que se organizarán a lo largo del año.

La Fundación Celta desea expresar su satisfacción por la firma de este convenio con una empresa de gran proyección que imprime su filosofía de respeto por la máxima calidad y la elaboración de sus productos a través de métodos tradicionales.

Leave a Reply

17 − 8 =