BASES Concurso RRSS Campus 2015

ACTUALIZACIÓN: GANADOR/A: Ani Díaz 

 

GALEGOCASTELLANO

Coa intención de fomentar a promoción e a presencia das redes sociais da Fundación Celta de Vigo e os Campus de verán que esta organiza cada ano, crease un concurso para promocionar a oferta activa ata o 30 de maio de 2015 que outorga unha segunda camiseta a todolos inscritos antes desta data.

1. MECÁNICA

Este concurso vai dirixido a usuarios das rede social de Twitter e Facebook

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

Para participar:

1- Facerse seguidor da conta @fundacioncelta ou seguir á conta oficial de Facebook da Fundacion Celta de Vigo

2- Compartir a publicación indicada, en modo público para que sexa posible contabilizar os post compartidos por parte da Fundación Celta de Vigo.

3- Solo se contabilizarán as publicacións compartidas en «modo público»

Non poderán obter o premio aqueles que non se teñan feito seguidores da conta @fundacioncelta ou do facebook oficial antes do domingo 24 de maio de 2015.

2. SORTEO

O sorteo realizaráse o día 25 de maio de 2015 entre todos aqueles que cumpriran as normas.

3. PREMIO

O premio consta dunha praza de campus en réxime matinal para a sede a escoller, sempre e cando a devandita sede se celebre. O premio so poderá ser disfrutado por un rapaz ou rapaza de entre 4 e 16 anos.

O premio será entregado nunca antes do 1 de xuño de 2015.

Os nome do premiado será comunicado dende a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e na conta de Twitter e Facebook e será contactado mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

No caso que o premiado non reclame o premio antes de 7 días dende a sua publicación, volverase a realizar o sorteo cos participantes.

4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

Con la intención de fomentar la promoción y la presencia de las redes sociales de la Fundación Celta de Vigo y los Campus de verano que esta organiza cada año, creara un concurso para promocionar la oferta activa hasta el 30 de mayo de 2015 que otorga una segunda camiseta a todos los inscritos antes de esta fecha.

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

PARA PARTICIPAR:

1- Hacerse seguidor de la cuenta @fundacioncelta o seguir a la cuenta oficial de Facebook de la Fundacion Celta de Vigo

2- Compartir la publicación indicada, en modo público para que sea posible contabilizar los post compartidos por parte de la Fundación Celta de Vigo.

3- Suelo se contabilizarán las publicaciones compartidas en «modo público»

No podrán obtener el premio aquellos que no se tengan hecho seguidores de la cuenta @fundacioncelta o del facebook oficial antes del domingo 24 de mayo de 2015.

2. SORTEO

El sorteo se realizará el día 25 de mayo de 2015 entre todos aquellos que hayan cumplido las normas.

 3. PREMIO

El premio consta de una plaza de campus en régimen matinal para la sed a escoger, siempre y cuando la dicha sed se celebre. El premio solo podrá ser disfrutado por un niño o niña de entre 4 y 16 años.

El premio será entregado nunca antes del 1 de junio de 2015

El nombre del premiado será comunicado desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y en la cuenta de Twitter y Facebook y serán contactados mediante mensaje personal a través de las redes sociales.

En el caso que el premiado no reclame el premio antes de 7 días desde su publicación, se volverá a realizar el sorteo con los participantes.

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso.

El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.

 

 

 

Leave a Reply

19 − quince =