Celta e Fundación proxectan a apertura de novas escolas internacionais

GALEGOCASTELLANO

O Real Club Celta e a súa Fundación viviron hoxe unha xornada emotiva e moi especial. Ambas as institucións deron un gran paso cara un dos obxectivos que máis ilusión xera, a expansión internacional do Celta, a divulgación do celtismo e os valores que leva consigo. A Fundación celeste proxecta inaugurar a curto prazo escolas de fútbol en diferentes países e nalgúns casos son iniciativas que alcanzaron xa a súa última fase. Esta mañá, o presidente do RC Celta, Carlos Mouriño, recibiu na sede social celeste aos coordinadores dos proxectos que levarán a cabo en Arxentina e Estados Unidos, ademais de dúas novas escolas en México, concretamente nas cidades de Guadalajara e Ciudad del Carmen, que se unirán á de Campeche. Todos eles permanecerán en Vigo varias semanas para coñecer o funcionamento as escolas celestes, recibir formación e empaparse dos valores que promove a Fundación Celta de Vigo.

O mandatario celeste agradeceu aos coordinadores a súa disposición a formar parte deste ilusionante proxecto, e recoñeceu que se trata de «un paso vital para o noso desenvolvemento como club». Mouriño destacou que tras varios anos de intenso traballo, a entidade atópase atravesando un bo momento: «As dificultades que tivemos tanto a nivel deportivo como social alimentáronnos e déronnos ánimos para poder estar agora nun momento doce, superando todas as nosas débedas e cun equipo que cada vez conta con mellores xogadores».
Este proxecto de escolas internacionais será o reflexo do que se veu traballando durante os últimos anos na Madroa, onde semanalmente impártense clases de fútbol aos máis pequenos aplicando a metodoloxía da canteira do Real Club Celta. Nun futuro espérase que sexa posible contar con equipos que compitan, tal como xa o fan en México baixo o nome de Celta Campeche. O presidente do Celta reiterou que «a nosa filosofía é que os mozos teñen que aprender a xogar ao fútbol, pero que non van vivir necesariamente diso, porque son moi poucos os que chegan a xogar nos grandes equipos. Por iso, temos que estar moi pendentes para que os nenos, á parte de xogar ao fútbol, crezan en valores e aprendan a confiar neles mesmos sabendo que o primeiro que deben facer é divertirse».
Tanto o club como a súa Fundación consideran esencial o desenvolvemento internacional de ambas as entidades. Por este motivo, continuarase realizando un importante esforzo na creación de proxectos desta índole que fomenten e reforcen a súa presenza internacional e axuden á divulgación dos valores do celtismo.

El Real Club Celta y su Fundación vivieron hoy una jornada emotiva y muy especial. Ambas instituciones dieron un gran paso hacia uno de los objetivos que más ilusión genera, la expansión internacional del Celta, la divulgación del celtismo y del sentimiento y los valores que conlleva. La Fundación celeste proyecta inaugurar a corto plazo escuelas de fútbol en diferentes países y en algunos casos son iniciativas que han alcanzado ya su última fase.

Esta mañana, el presidente del RC Celta, Carlos Mouriño, recibió en la sede social celeste a los coordinadores de los proyectos que se llevarán a cabo en Argentina y Estados Unidos, además de dos nuevas escuelas en México, concretamente en las ciudades de Guadalajara y Ciudad del Carmen, que se unirán a la de Campeche. Todos ellos permanecerán en Vigo varias semanas para conocer el funcionamiento de las escuelas celestes, recibir formación y empaparse de los valores que promueve la Fundación Celta de Vigo.
El mandatario celeste agradeció a los coordinadores su disposición a formar parte de este ilusionante proyecto, y reconoció que se trata de «un paso vital para nuestro desarrollo como club». Mouriño destacó que tras varios años de intenso trabajo, la entidad se encuentra atravesando un buen momento: «Las dificultades que hemos tenido tanto a nivel deportivo como social nos alimentaron y nos dieron ánimos para poder estar ahora en un momento dulce, habiendo superado todas nuestras deudas y con un equipo que cada vez cuenta con mejores jugadores».

Este proyecto de escuelas internacionales será el reflejo de lo que se ha venido trabajando durante los últimos años en A Madroa, donde semanalmente se imparten clases de fútbol a los más pequeños aplicando la metodología de la cantera del Real Club Celta. En un futuro se espera que sea posible contar con equipos que compitan, tal como ya lo hacen en México bajo el nombre de Celta Campeche. El presidente del Celta reiteró que «nuestra filosofía es que los chicos tienen que aprender a jugar al fútbol, pero que no van a vivir necesariamente de ello, porque son muy pocos los que llegan a jugar en los grandes equipos. Por eso, tenemos que estar muy pendientes para que los niños, aparte de jugar al fútbol, crezcan en valores y aprendan a confiar en ellos mismos sabiendo que lo primero que deben hacer es divertirse».
Tanto el club como su Fundación consideran esencial el desarrollo internacional de ambas entidades. Por este motivo, se continuará realizando un importante esfuerzo en la creación de proyectos de esta índole que fomenten y refuercen su presencia internacional y ayuden a la divulgación de los valores del celtismo.

Leave a Reply

15 + 20 =