Como axudar a un fillo nos estudos (I)

GALEGOCASTELLANO

A continuación damos unhas pautas de como poden axudar os pais aos seus fillos nos estudos, sobre todo en canto á organización da xornada e pautas a seguir tras a súa chegada a casa.

1.- Procurando que descanse sempre o tempo necesario.

2.- Aconsellándolle unha boa organización e planificación do tempo de estudo. Neste caso os móbiles son unha fonte de distracción que se debe evitar.

3.- Ofrecerlles colaboración, pero non suplantar nin facerlles o seu traballo.

4.- Creando un clima familiar afectivo e motivador.

5.- Valorando positivamente os seus esforzos e calidades persoais.

6.- Aceptando incondicionalmente as súas limitacións.

7.- Eloxiando os seus éxitos e logros.

8.- Tratando a cada fillo segundo o seu modo de ser.

9.- Non comparando nunca os éxitos ou fracasos de cada fillo cos éxitos ou fracasos dos
seus irmáns ou doutros membros da familia ou amigos.

10.- Propóndolles metas e esforzos posibles e realistas.

A continuación damos unas pautas de cómo pueden ayudar los padres a sus hijos en los estudios, sobre todo en cuanto a la organización de la jornada y pautas a seguir tras su llegada a casa.

1.- Procurando que descanse siempre el tiempo necesario.

2.- Aconsejándole una buena organización y planificación del tiempo de estudio. En este caso los móviles son una fuente de distracción que se debe evitar.

3.- Ofrecerles colaboración, pero no suplantar ni hacerles su trabajo.

4.- Creando un clima familiar afectivo y motivador.

5.- Valorando positivamente sus esfuerzos y cualidades personales.

6.- Aceptando incondicionalmente sus limitaciones.

7.- Elogiando sus éxitos y logros.

8.- Tratando a cada hijo según su modo de ser.

9.- No comparando nunca los éxitos o fracasos de cada hijo con los éxitos o fracasos de
sus hermanos o de otros miembros de la familia o amigos.

10.- Proponiéndoles metas y esfuerzos posibles y realistas.

 

Leave a Reply

1 + veinte =