Convenio de colaboración entre a Fundación Celta e a Fundación Heracles

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo e a Fundación Herácles, vinculada o Club Rio Natura Monbus Obradoiro, presentaron esta mañá un convenio de colaboración que unirá ambas as entidades na promoción do deporte basee e o desenvolvemento de actividades conxuntas.

No acto de presentación estiveron presentes o presidente do club santiagués Raúl López, xunto ao presidente celeste Carlos Mouriño e o director da Fundación Celta Germán Arteta.  Mouriño destacou a importancia da firma deste convenio: “Esta unión pode facer un proxecto moi importante de Galicia. Galicia necesita institucións fortes, reconocibles, que cada vez avancen máis e esta unión pode demostrar que, facendo as cousas en conxunto, pondo o sacrificio de todos por encima dos intereses persoais de cada institución, club e agrupación podemos facer moita ‘Galicia’”. Mouriño finalizou destacando “a importancia da vinculación dunha cidade como Santiago co celtismo. Estamos aí para apoiar esa expansión galega do que é todo o baloncesto e o fútbol”.

O convenio asinado establece que as entidades estarán asociadas durante polo menos os dous próximos anos, a través de iniciativas conxuntas, descontos mútuos en actividades lúdicas e formativas, asistencia a partidos do Celta a través de Eurorrexión Celeste e do Rio Natura Monbus Obradoiro así como desenvolvemento de actividades conxuntas entre empresas patrocinadoras.

Ademais, durante o acto anunciouse a incorporación de Carlos Mouriño ao consello de administración do Rio Natura Monbus Obradoiro para, segundo palabras do seu presidente: “axudar a consolidar todo o traballo que se veu facendo durante estes últimos anos” Asegurou ademais que: “Tanto o Real Celta como o Obradoiro teñen moitos aspectos comúns, desde a súa vocación galega, como a xestión baixo criterios empresariais que fagan das nosas respectivas entidades algo perdurable e sustentable no tempo”.

La Fundación Celta de Vigo y la Fundación Herácles, vinculada el Club Rio Natura Monbus Obradoiro, han presentado esta mañana un convenio de colaboración que unirá ambas entidades en la promoción del deporte base y el desarrollo de actividades conjuntas.

En el acto de presentación estuvieron presentes el presidente del club santiagués Raúl López, junto al presidente celeste Carlos Mouriño y el director de la Fundación Celta Germán Arteta.  Mouriño destacó la importancia de la firma de este convenio: “Esta unión puede hacer un proyecto muy importante de Galicia. Galicia necesita instituciones fuertes, reconocibles, que cada vez avancen más y esta unión puede demostrar que, haciendo las cosas en conjunto, poniendo el sacrificio de todos por encima de los intereses personales de cada institución, club y agrupación podemos hacer mucha ‘Galicia’”. Mouriño finalizó destacando “la importancia de la vinculación de una ciudad como Santiago con el celtismo. Estamos ahí para apoyar esa expansión gallega de lo que es todo el baloncesto y el fútbol”.

El convenio firmado establece que las entidades estarán asociadas durante al menos los dos próximos años, a través de iniciativas conjuntas, descuentos mútuos en actividades lúdicas y formativas, asistencia a partidos del Celta a través de Eurorregión Celeste y del Rio Natura Monbus Obradoiro así como desarrollo de actividades conjuntas entre empresas patrocinadoras.

Además, durante el acto se anunció la incorporación de Carlos Mouriño al consejo de administración del Rio Natura Monbus Obradoiro para, según palabras de su presidente: “ayudar a consolidar todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos últimos años” Aseguró además que: “Tanto el Real Celta como el Obradoiro tienen muchos aspectos comunes, desde su vocación gallega, como la gestión bajo criterios empresariales que hagan de nuestras respectivas entidades algo perdurable y sostenible en el tiempo”.

 

Leave a Reply

3 × dos =