Los Sauces inaugura oficialmente o curso académico 2015/2016

GALEGOCASTELLANO

O Colexio Los Sauces de Pontevedra acolleu o pasado 25 de setembro a apertura oficial do Curso Académico 2015-2016. O acto estivo presidido poladirectora xeral da Institución, Pilar Sainz, que estivo acompañada polo subdirector xeral, José Antonio Rois, e o director do Colexio, Manuel Casal. Acudiu como relator invitado Ramón Rozas Domínguez, licenciado en Historia da arte pola Facultade de Xeografía e Historia, crítico de arte e redactor de textos para catálogos de numerosos artistas e en diversas publicacións.

Durante a súa intervención, Rozas Domínguez abordou as orixes, o crecemento e o momento actual da cidade de Pontevedra. Tamén participaron neste acto todos os profesores e titores do centro, os alumnos desde 5º de Primaria até 2º de Bacharelato e numerosos pais que se achegaron até o Colexio.

Los Sauces inicia o curso académico reforzando o seu proxecto pedagóxico, incorporando novas propostas educativas e potenciando algúns programas que xa estaban en vigor con anterioridade. Unha das novidades é a introdución do Bacharelato Americano o que facilitará aos alumnos o título High School e o acceso ás universidades americanas. Doutra banda, Los Sauces continúa potenciando o seu proxecto de Crecemento Emocional co fin de conseguir un desenvolvemento adecuado no campo das emocións de todos os alumnos. Tras a intervención de Ramón Rozas todos os asistentes puideron gozar dun viño galego nas propias instalacións do Colexio.

El Colegio Los Sauces de Pontevedra acogió el pasado 25 de septiembre la apertura oficial del Curso Académico 2015-2016. El acto estuvo presidido por la
directora general de la Institución, Pilar Sainz, que estuvo acompañada por el
subdirector general, José Antonio Rois, y el director del Colegio, Manuel Casal. Acudió como ponente invitado Ramón Rozas Domínguez, licenciado en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia, crítico de arte y redactor de textos para catálogos de numerosos artistas y en diversas publicaciones.

Durante su intervención, Rozas Domínguez abordó los orígenes, el crecimiento y el momento actual de la ciudad de Pontevedra. También participaron en este acto todos los profesores y tutores del centro, los alumnos desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato y numerosos padres que se acercaron hasta el Colegio.

Los Sauces inicia el curso académico reforzando su proyecto pedagógico, incorporando nuevas propuestas educativas y potenciando algunos programas que ya estaban en vigor con anterioridad. Una de las novedades es la introducción del Bachillerato Americano lo que facilitará a los alumnos el título High School y el acceso a las universidades americanas. Por otro lado, Los Sauces continúa potenciando su proyecto de Crecimiento Emocional con el fin de conseguir un desarrollo adecuado en el campo de las emociones de todos los alumnos. Tras la intervención de Ramón Rozas todos los asistentes pudieron disfrutar de un vino gallego en las propias instalaciones del Colegio.

Leave a Reply

2 + 17 =