O Colexio Los Sauces introduce dous novos programas educativos

GALEGOCASTELLANO

Os xogadores da canteira do Real Club Celta de Vigo matriculados en Los Sauces están de parabén. O centro introduciu no curso 2014-2015 dous programas dirixidos a mellorar os resultados académicos de todos os seus alumnos: Progrentis e Habilmind. O primeiro axudará aos estudantes a mellorar a lectura e comprensión do que len, así como a memorizar mellor. Pola súa banda Habilmind é unha ferramenta para saber como se enfrontan ás materias, cales son as súas fortalezas académicas, como poden mellorar o seu rendemento e, ao mesmo tempo, permitirá orientarlles sobre o tipo de estudos universitarios nos que poderían ter mellores resultados.

Los jugadores de la cantera del Real Club Celta de Vigo matriculados en Los Sauces están de enhorabuena. El centro ha introducido en el curso 2014-2015 dos programas dirigidos a mejorar los resultados académicos de todos sus alumnos: Progrentis y Habilmind. El primero ayudará a los estudiantes a mejorar la lectura y comprensión de lo que leen, así como a memorizar mejor. Por su parte Habilmind es una herramienta para saber cómo se enfrentan a las asignaturas, cuáles son sus fortalezas académicas, cómo pueden mejorar su rendimiento y, al mismo tiempo, permitirá orientarles sobre el tipo de estudios universitarios en los que podrían tener mejores resultados.

 

Leave a Reply

14 + cinco =