Xantar social Fundación Celta de Vigo

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo celebrará o vindeiro venres 24 de abril un xantar social no restaurante «Las Siete Torres» dirixido a todo aquel afeccionado ou seguidor que co obxectivo de fomentar o labor social e deportivo da entidade e que converteron á canteira do Real Club Celta de Vigo nun importante referente a nivel nacional.

A Fundación Celta de Vigo leva 17 anos traballando para achegar os valores do deporte á sociedade galega e apoiando ao deporte de base a través de diversas actividades así como a xestión e apoio ás categorías inferiores do Real Club Celta de Vigo. Neste sentido, os fondos recadados tanto polas reservas como polas achegas á fila cero, serán destinados integramente ao desenvolvemento de novos proxectos que trasladen a filosofía da Fundación e a do Real Club Celta de Vigo.

O principal obxectivo deste acto, ao que asistirán xogadores, corpo técnico e consello de administración do Real Club Celta, é dar a coñecer o labor social, educativa e deportiva da Fundación Celta e recoñecer o apoio daquelas persoas, institucións e empresas sen as que este labor sería imposible.

La Fundación Celta de Vigo celebrará el próximo viernes 24 de abril una comida social en el restaurante “Las siete torres” dirigido a todo aquel aficionado o seguidor que con el objetivo de fomentar la labor social y deportiva y que han convertido a la cantera del Real Club Celta de Vigo en un importante referente a nivel nacional.

La Fundación Celta de Vigo lleva 17 años trabajando para acercar los valores del deporte a la sociedad gallega y apoyando al deporte de base a través de diversas actividades así como la gestión y apoyo a las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo. En este sentido, los fondos recaudados tanto por las reservas como por las aportaciones a la fila cero, serán destinados íntegramente al desarrollo de nuevos proyectos que trasladen la filosofía de la Fundación y la del Real Club Celta de Vigo.

El principal objetivo de este acto, al que asistirán jugadores, cuerpo técnico y consejo de administración del Real Club Celta, es dar a conocer la labor social, educativa y deportiva de la Fundación Celta y reconocer el apoyo de aquellas personas, instituciones y empresas sin las que esta labor sería imposible.

INFO E RESERVAS NO: 666 530 629 ou no 986 213 676

Prezo cuberto: 40€

Fila 0: ES13 2080 5000 61 3040326017

Leave a Reply

cuatro × cuatro =