Campus de verán 2020

INSCRÍBETE NOS CAMPUS DE VERÁN DA FUNDACIÓN CELTA BY CABREIROÁ!

Como cada tempada, a Fundación Celta organiza o Campus de verán, que se poñerá en marcha o próximo 29 de xuño. Unha oportunidade para que os máis pequenos retomen a actividade deportiva e vivan os valores do deporte.

Os campus celebraranse en Vigo ao longo do mes de xullo, así como nas sedes dentro da comunidade galega onde se poidan desenvolver en condicións óptimas.

Activaranse todos os protocolos necesarios segundo as indicacións das autoridades sanitarias para garantir a seguridade e benestar dos participantes, nenos e nenas de entre 4 e 16 anos que poderán gozar de xornadas lúdico deportivas en grupos reducidos ao aire libre baseadas nos valores do deporte de equipo, aproveitando desta maneira o tempo de lecer do período estival tras meses de inactividade deportiva.

Todos os inscritos do primeiro turno recibirán a segunda equipación do RC Celta como agasallo.

Un campus o deste ano, con prazas limitadas para poder cumprir cos requirimentos en materia de seguridade. Esperámosvos!

Lembra que se o Campus é un agasallo, podes solicitar a tarxeta regalo dixital en info@fundacioncelta.com ou chamando ao 986 213 676

 

PROTOCOLO ESPECIAL COVID-19

Para un maior control do espazo onde desenvolveremos o campus, imos a sectorizar todas as instalacións. Dividiremos os espazos en 3.

 • Zona Vermella – Externa: Asumimos que todo e todos os que están nesta zona poden estar contaminados xa que descoñecemos a súa procedencia. Ninguén alleo ao campus (pais, nais, familiares..), pode pasar desta zona nin terá contacto con ninguén máis aló do seu fillo/familiar.
 • Zona de Tránsito – Aduanas: Para poder entrar ou saír á zona verde – limpa é necesario pasar un control e desinfección onde rebaixar a posibilidade de introducir o virus. Instalarémolas en todos os puntos de encontro e recollida dos participantes, así como nas zonas de entrada de provedores.
 • Zona Verde – Limpa: Asumimos que todo e todos os que estamos dentro desta zona estamos libres de virus, por tanto a posibilidade de contaxio nela é mínima.

Entrada e Saída de participantes: Aduanas en Puntos de encontro

Para entrar ao campus o participante deberá pasar a zona de tránsito ou aduanas:

 • Organización de aduana de seguridade:
  • Organizada por estacións.
  • Respectando a distancia social.
  • Realizada por quendas se fose necesario.
 • Estación 1: Servizo de benvida.
  • Benvida ao participante e explicación do circuíto de seguridade
 • Estación 2: Toma de temperatura.
 • Estación 3:
  • Limpeza de sola de zapatos
  • Limpeza de mans.
  • Pulverización de roupa.

Ademais, dentro da zona Verde / limpa poñeremos pequenas aduanas para reforzar a seguridade da devandita zona, que conste de:

 • Limpeza a mans con xel hidroalcohólico.
 • Limpeza de sola dos zapatos.

Estas mini aduanas estarán localizadas na entrada / saída de:

 • Aseos
 • Campo de fútbol.
 • Zona de actividades.

 

DOCUMENTACIÓN E NORMATIVA

Cada familia deberá asinar a documentación especial:

  • Todas as familias deberán aceptar unha declaración responsable onde garantan que a saúde do participante (e as persoas coas que convive) durante os 14 días previos á entrada do campus foi a adecuada e non sufriu ningún síntoma como tose, febre, cansazo ou falta de aire e non estar en contacto con ninguén coa devandita sintomatoloxía.
  • Exímese á Fundación Celta de calquera responsabilidade respecto ao estado de saúde do participante, excepto das doenzas que lle puidesen ocasionar a práctica deportiva no Campus.

 

 • Se un participante non pasa a aduana de seguridade, será remitido ás familias e propoñeráselle cambio de semana de campus durante o 2020 ou 2021.

 

 • Se durante o transcurso do campus, detéctase o contaxio dun familiar dun participante será comunicado de inmediato á organización do campus para que esta tome as medidas necesarias que o Ministerio e os servizos sanitarios indiquen.
 • Ante a aparición de síntomas unha vez que o participante estea no campus, abandonará de inmediato o campus ou non ira ese día ao mesmo. Ofreceráselle recuperar os días non gozados durante outra semana do 2020 unha vez pasada a corentena pertinente.

 

DESCARGA O PROTOCOLO AQUÍ

 

METODOLOXÍA

Nos nosos Campus ofrecemos un servizo de adestramento semellante ao que se realiza durante a tempada na Canteira.

O obxectivo é desenvolver as capacidades individuais e colectivas do fútbol través da mesma metodoloxía do RC Celta, utilizando como ferramenta ` SICO’ (Sistema Individual e Colectivo de Optimización), sistema e formato propio de adestramento.

O obxectivo de SICO é potenciar as capacidades dos xogadores a través de grupos reducidos, un número elevado de repeticións e contacto constante co balón. Incídese no traballo Técnico e coordinativo e/ou de optimización do movemento.

Cada día e sesión de adestramento de SICO divídese en:

· Área de coordinación/optimización

· Área de tecnificación

· Área de duelos

Para completar a formación integral dos xogadores, sempre en función da idade e nivel, existen tres áreas máis:

· Área técnica-táctica

· Área de competición. A competición como un medio e non como un fin

· Área de multideporte

Todo iso fomentando hábitos saudables e os valores inherentes ao deporte, en especial os que van unidos ao RC Celta

Para iso contaremos con técnicos das categorías inferiores do Real club Celta e das Escolas da Fundación Celta.

 

CONSULTA AS CONDICIÓNS DE CADA SEDE

COIA

Campo Federativo
INSCRÍBETE AQUÍ
Datas Do 29/06 ao 31/07 (semanal)
PVP PVP Desconto
Horarios e prezos 1 semana Matinal (De 10h a 14h) 172 € 155 €
Horarios e prezos 2 semanas Matinal (De 10h a 14h) 334 € 300 €
Horarios e prezos 3 semanas Matinal (De 10h a 14h) 496€  447 €
Horarios e prezos 4 semanas Matinal (De 10h a 14h) 658€  593 €
Horarios e prezos 5 semanas Matinal (De 10h a 14h) 820€  738 €
 

 

RESTO DE SEDES

PVP PVP Desconto
HORARIO Matinal  (De 10h a 14h) 132 € 119 €

PONTEVEDRA

LOS SAUCES

Pabellón do colexio Los Sauces

Do 6 ao 10/7 INSCRÍBETE AQUÍ

PONTEVEDRA

LALÍN

EM Manuel Ánxo Cortizo

Do 13 ao 17/7 INSCRÍBETE AQUÍ

PONTEVEDRA

VILAGARCÍA

CM Manuel Jiménez Abalo

Do 20 ao 31/7 (SEMANAL) De 9:00h a 13:00h INSCRÍBETE AQUÍ

LUGO

MONFORTE

CM Luis Bodegas

Do 3 ao 7/08 INSCRÍBETE AQUÍ

A CORUÑA

OROSO

CM Lino Balado

Do 3 ao 7/08 INSCRÍBETE AQUÍ

A CORUÑA

RIBEIRA

CM A Fieiteira

Do 27 ao 31/7 INSCRÍBETE AQUÍ

OURENSE

PABELLÓN OURENSE

Campo Os Remedios

Do 29/06 ao 10/07 (SEMANAL) INSCRÍBETE AQUÍ

OURENSE

XINZO

Campo A Moreira

Do 13 ao 17/7 INSCRÍBETE AQUÍ

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES

 

1.- Que necesita levar o participante?

Botas de fútbol ( multitaco, taco goma) nunha bolsa e desinfectadas de casa, calcetíns, gorra, crema protectora solar, mascara,

merenda e auga.

O equipamento Oficial do Campus (Adidas) composta por camiseta e pantalón do segundo equipamento oficial do RC Celta (ata esgotar existencias), está incluída no prezo de inscrición.

 

2.- Que necesitan saber para o primeiro día de campus?

En todas as sedes cítase o primeiro día todos os participantes ás 9:00 h. Días antes de cada quenda de campus enviarase toda a información necesaria por correo aos participantes

 

3.- Cando é clausúra do campus?

Os campus celébranse de luns a venres. Clausúraa faise os venres ás 13:30h.

 

4.- Poden participar os pais no campus?

Esta tempada debido á situación sanitaria non se contempla esta actividade

 

5.- Cales son os clubs convidos que teñen desconto?

SAN MARTIN CF AROSA SC C JUVENTUD CAMBADOS
ESCOLA ESTRADA FÚTBOL BASE CIDADE DE RIBEIRA CF ESCOLA DE FÚTBOL LALÍN
CD CONXO SANTIAGO ED XUVENTUDE OROSO CHAPELA CF
CD AREOSA ED VAL MIÑOR NIGRÁN CORUXO FC
CLUB LOURO TAMEIGA UD MOS PABELLÓN CF
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO O CASTRO BRITISH SCHOOL ED VELLE
USD O GROVE CD DODRO AD VILA DO CORPUS
ESCOLA DE FÚTBOL DSF EDC XINZO ATLÉTICO MARCÓN
UVCD CANDEÁN CP ALERTA NAVIA ARENAS DE ALCABRE SCD
BALAÍDOS CF CD COYA SD CRISTO DE LA VICTORIA
UD SANTA MARIÑA EDVM PEREIRÓ RÁCING DE CASTRELOS
GRAN PEÑA CD LA GUÍA MOLEDO CF

 

6-Visita a Balaídos

Tras recomendación do Ministerio de Sanidade, todas as actividades realizaranse dentro do mesmo complexo ou límites do mesmo garantindo un espazo seguro de convivencia organizando aos participantes en grupos reducidos segundo as indicacións institucionais.

Se chegado o momento puidésense realizar excursións, seguiranse os protocolos establecidos para cada unha delas.

 

Termos e condicións xerais de compra

A FUNDACIÓN CELTA é unha entidade legalmente establecida con CIF G36810042 declarada de interese galego cuxa labor é o fomento do deporte en todos os seus ámbitos.

Condicións de inscrición. A solicitude dunha inscrición de campus non implica a súa aceptación ata realizar o pago da actividade e recibir unha comunicación da aceptación por parte da FUNDACION CELTA onde se confirma a praza.

Como requisito indispensable, antes de realizar calquera pago, toda inscrición deberá ser asinada polos pais ou titores despois de lela e completado na súa totalidade.

En caso de ser titores, deberá acreditarse a titoría.

A FUNDACIÓN CELTA resérvase o dereito de admisión. A cota de prazas é limitado. En caso de non ter prazas o solicitante quedará en lista de espera.

Os días festivos, locais ou nacionais (neste caso o 25 de xullo) manterase a actividade habitual de campus.

 

Cancelacións, non presentación e/ou abandono do campus.

Cancelacións: calquera cancelación debe facerse pola mesma persoa que realizou a reserva e deberá ser notificada por escrito a info@fundacioncelta.com

Se non existe causa de forza maior abonaranse os seguintes importes como gastos de cancelación:

-Ata 30 días antes do comezo do campus no que está rexistrado, os gastos son do 50% do prezo total.

-Se anula a matrícula con menos de 30 días de antelación, os gastos son do 100% do prezo total. Neste caso a praza do participante é transferible a outra data (segundo dispoñibilidade) ou a outro participante que o cliente consiga e que non estea inscrito aínda, sendo dentro da mesma tempada de campus na que se realizou a inscrición.

-O abandono, unha vez iniciado o campus por parte do participante, por vontade dos seus pais ou representantes legais, ou en caso de ser expulsado do campus, supoñerá a perda total do importe abonado.

En caso de chegar tarde ou retiro temperán por calquera circunstancia, non haberá reducións nas tarifas nin reembolsos.

A FUNDACIÓN CELTA resérvase o dereito de anular ou modificar, total ou parcialmente, o campus coa obrigación de notificar por escrito de forma inmediata o cambio ao interesado, ofrecéndolle un campus equivalente ou a devolución da cantidade abonada.

Os supostos de anulación ou modificación son os seguintes: -Cando non se alcance un número mínimo de participantes.

-Por caso fortuíto ou de forza maior.

 

Autorización.

Coa aceptación dos termos e condicións de compra, vostede autoriza ao seu fillo/-a para que asista ás actividades indicadas. Faise extensiva esta autorización ás decisións médico cirúrxicas que fosen necesarias adoptar en caso de extrema urxencia baixo dirección médica e renuncia a esixir responsabilidade algunha por lesión que se puidese orixinar nas prácticas que se realicen durante a actividade. Que asume na súa totalidade.

Protección de datos.

Antes de asinar a folla de inscrición, deberá ler a información básica sobre o tratamento de datos persoais.

 

Servicios que se inclúen.

1.-Asistencia e supervisión de monitores durante o horario de campus.

2.- Seguimento individualizado: formación e control de cada neno da maneira máis individualizada posible. Información a pais/titores das evolucións e progresos dos seus fillos.

3.- Equipamento consistente en camiseta e pantalón.

4.- Seguro. Todos os campus da FUNDACIÓN CELTA inclúen un seguro persoal do participante que cobre continxencias en caso de accidente, quedando limitadas as responsabilidades ás condicións da póliza contratada coa compañía aseguradora. Recomendamos a todos os participantes que inclúan un certificado médico coas intolerancias alimentarias ou outros datos considerados importantes para a realización da actividade.

5.- Seguimento e detección de talentos dentro do campus.

6.- Charlas e coloquios de profesionais do club, dirixido aos participantes.

7.- Entrega de diplomas ao finalizar o campus.