Estado de información non financiera

O Grupo RCCelta tenta mostrar de forma transparente aquela información que non só afecta o modelo de negocio, senón que explica a creación de valor social do Grupo. A nosa intención é informar sobre as cuestións ambientais, sociais, relativa ao persoal, a loita contra a corrupción e o suborno e o respecto polos dereitos humanos, en relación coa sociedade en xeral e con outros grupos de interese en particular, e que son relevantes no desenvolvemento da nosa actividade.

Por iso o Consello de Administracion de Real Club Celta de Vigo, S.A.D., formula de forma voluntaria o Estado de Información Non Financeira do Grupo RCCelta.

Estado de información non financiera xunto co informe de verificación do mesmo (EINF 2018-19).