Fundación Celta e Deputación de Pontevedra renovan a súa colaboración

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo e a Deputación de Pontevedra selaron esta mañá a renovación do seu convenio de colaboración para a promoción do deporte de base. O presidente do Real Club Celta, Carlos Mouriño, e o máximo responsable da Deputación, Rafael Louzán, coincidiron en expresar a súa satisfacción pola ampliación dunha relación moi satisfactoria para ambas as entidades.

Tras a firma do convenio, acto ao que tamén asistiron o director da Fundación Celta de Vigo, Germán Arteta, e o vicepresidente da Deputación, José María Figueroa, o presidente celeste expresou o seu agradecemento á institución provincial polo seu apoio á entidade celeste para o desenvolvemento e perfeccionamento das categorías inferiores do club, así como para a difusión do deporte como ferramenta transmisora de valores entre os máis novos.

Tras destacar que “levamos moitos anos con este apoio, vital para que os éxitos da canteira e do Celta poidan seguir adiante”, Carlos Mouriño subliñou que “a canteira do Celta xa non é do Celta, abarca moito máis que iso. Asinamos acordos con todos os clubs de Vigo e coa maioría dos da provincia e estendémosnos por toda Galicia. Os nosos éxitos son os éxitos de todos. Recollemos os froitos de moitísima xente que está a traballar en favor da canteira”.

Pola súa banda, Rafael Louzán quixo tamén expresar o seu agradecemento a Carlos Mouriño e o consello de administración “pola magnífico labor que están a realizar nuns tempos tan difíciles. Hai que felicitarlles polo seu traballo e hombría de levar adiante a xestión dun equipo que está a dar a talle, desde o primeiro equipo até a base, que desde a chegada de Carlos Mouriño é unha cuestión fundamental neste club. A Deputación referendou este labor, por iso queremos seguir apoiando ao buque insignia do deporte en Pontevedra”.

Este convenio representa un importante referendo ao labor da Fundación Celta, que cada ano dedica grandes esforzos a potenciar a canteira celeste, así como á organización de escolas deportivas, clinics e campus.

La Fundación Celta de Vigo y la Diputación de Pontevedra sellaron  esta mañana la renovación de su convenio de colaboración para la promoción del deporte de base. El presidente del Real Club Celta, Carlos Mouriño, y el máximo responsable de la Fundación, Rafael Louzán, coincidieron en expresar su satisfacción por la ampliación de una relación muy satisfactoria para ambas entidades. 

Tras la firma del convenio, acto al que también asistieron el director de la Fundación Celta de Vigo, Germán Arteta, y el vicepresidente de la Diputación, José María Figueroa, el presidente celeste expresó su agradecimiento a la institución provincial por su apoyo a la entidad celeste para el desarrollo y perfeccionamiento de las categorías inferiores del club, así como para la difusión del deporte como herramienta transmisora de valores entre los más jóvenes.

Tras destacar que “llevamos muchos años con este apoyo, vital para que los éxitos de la cantera y del Celta puedan seguir adelante”, Carlos Mouriño subrayó que “la cantera del celta ya no es del Celta, abarca mucho más que eso. Hemos firmado acuerdos con todos los clubes de Vigo y con la mayoría de los de la provincia y nos hemos extendido por toda Galicia. Nuestros éxitos son los éxitos de todos. Recogemos los frutos de muchísima gente que está trabajando en favor de la cantera”.

Por su parte, Rafael Louzán quiso también expresar su agradecimiento a Carlos Mouriño y el consejo de administración “por  la magnífica labor que están realizando en unos tiempos tan difíciles. Hay que felicitarles por su trabajo y hombría de llevar adelante la gestión de un equipo que está dando la talla, desde el primer equipo hasta la base, que desde la llegada de Carlos Mouriño es una cuestión fundamental en este club. La Diputación ha refrendado esta labor, por eso queremos seguir apoyando al buque insignia del deporte en Pontevedra”.

Este convenio representa un importante refrendo a la labor de la Fundación Celta, que cada año dedica grandes esfuerzos a potenciar la cantera celeste, así como a la organización de escuelas deportivas, clinics y campus.

Vídeo en CeltaTV: http://t.co/mxntbxaC14

Leave a Reply

three × 4 =