Información económica, orzamentaria e estadística

Información económica, orzamentaria e estadística.

 

1.- Contas anuais e informe de auditoria ao 30 de xuño de 2019.

Contas anuais a 30 de xuño de 2019

2.- Liquidación do Orzamento tempada 2018/2019

Liquidación orzamento tempada 2018/2019

3.- Estados Financeiros Intermedios ao 31 de decembro de 2018

Estados financeiros intermedios ao 31 de decembro de 2018

4.- Orzamento tempada 2019/2020

Orzamento Tempada 2019/2020

5.- Outros Indicadores tempada 2018/2019

Outros Indicadores tempada 2018/2019

6.- Convenios e contratos con administracións públicas.

Con data 22 de outubro de 2019 subscríbese un contrato de patrocinio coa Fundación Deporte Galego, co obxecto principal de promover a prevención e sensibilización fronte á violencia de xénero en espazos deportivos por importe de 60.000 euros. 

Con data 17 de xullo de 2019 subscríbese un contrato de cesión en exclusiva con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos dereitos dos partidos da Tempada 2019/20 do Celta B no campionato nacional de Liga de Segunda División B, incluidos os partidos de fase de permanencia e na fase de ascenso. O importe do devandito contrato ascende a 60.000 euros, no caso de quedar entre os oito primeiros equipos clasificados incrementarase a cantidade en 3.000 euros. En caso de xogar a fase de ascenso a segunda división A incrementarase a cantidade en 7.000 euros. 

Con data 08 de agosto de 2019 subscríbese un acordo de cesión con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos partidos correspondentes a XXIV edición do Memorial Quinocho. O importe do devandito acordo ascende a 10.000 euros.

RC Celta ten subscritos os seguintes convenios con entidades públicas ou baixo control público:

  • Concesión administrativa das Instalacións Municipais correspondentes ao Estadio de Abanca Balaídous, Barreiro e á Cidade Deportiva da Madroa, subscrito con data 30 de xaneiro de 2009 polo cal se ceden as anteriores instalacións ata o día 16 de maio de 2034.

7.- Subvencións e axudas públicas

  • RCCelta recibiu unha subvención concedida pola Xunta de Galicia, na tempada 2018/2019, por importe de 6.101,68 euros.
  • RCCelta non recibiu subvencións de entidades públicas na tempada 2017/2018.
  • RCCelta recibiu unha subvención concedida pola Secretaria Xeral para ou Deporte, na tempada 2016/2017, por importe de 5.531,14 euros.

8.- Patrocinadores e Provedores

Patrocinadores e colaboradores

Provedores

A relación dos seis provedores/acreedores mais relevantes son:

  • Adidas España, S. A.,
  • ACS España Servicios de Charter Aereo, S.L.U.,
  • Constructora San Jose, S. A.,
  • Abramar Viajes, S. A.,
  • Molcaworld, S.L., e
  • Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.

9.- Política de calidade