Lei de transparencia

A Política de Transparencia do Grupo forma parte dun dos principios básicos do Grupo de acordo co Código Ético e coa Política de Calidade do Departamento de Administración e Finanzas do Grupo.

O Grupo considera prioritario facilitar información relevante para os seus grupos de interese (desde os seus accionistas, abonados, afeccionados até os usuarios en xeral de calquera servizo prestado polo Grupo, pasando por empregados, patrocinadores, provedores,?) así como diversos organismos específicos do sector, tales como LNFP, RFEF, FGF, CSD e UEFA, e normativa legal vixente utilizando o Índice de Transparencia dos Clubs de Futbol (INFUT) creado por Transparencia Internacional España.”