Transparencia nas contratacións e subministracións

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓNS

Ver información sobre contratacións

1. Importes por (número de xogadores e o importe agregado)

 1. Os gastos por traspasos.
  Na tempada 2018/2019, pola incorporación de 4 xogadores cedidos incorremos en 200.000 euros de gastos.
  Na tempada 2017/2018 pola incorporación dun xogador cedido habemos incorrido en 200.000€ de gasto.
  Na tempada 2016/2017 pola incorporación de dous xogadores cedidos non incorremos en gastos, salvo os gastos de intermediación.
 2. As fichaxes realizadas nas dúas últimas tempadas.

  O importe variable de xogadores doutras tempadas, débese a que, nos contratos de compra de xogadores, establécense cláusulas que obrigan á sociedade ao pago de determinadas compensacións económicas en caso de cumprimento das mesmas, sendo recoñecidas as mesmas nese momento.

2. Importes por (número de xogadores e o importe agregado):

 1. Resultado pola venda de xogadores.
  Neste epígrafe inclúese o resultado pola venda de xogadores na correspondente tempada xunto cos ingresos xerados en vendas anteriores por obxectivos variables alcanzados.
  O resultado procedente do traspaso de xogadores, así como o número de xogadores que se deron de baixa, tanto por venda como por rescisión de contrato facilítase na seguinte gráfica:
 2. Ingresos pola cesión temporal de xogadores.
  Os ingresos por cesión de xogadores, incluídos no epígrafe 5 da conta de perdidas e ganancias “outros ingresos de explotación”, así como o número de xogadores cedidos facilítase na seguinte gráfica:

3. Tope salarial de RC Celta.
O tope salarial para a tempada 2019/2020 ascende a 62.123 miles de euros, dos que 60.924 miles de euros correspóndense co primeiro persoal e 1.199 miles de euros co filial.

O tope salarial para a tempada 2018/2019 ascendía a 53.975 miles de euros, dos que 52.194 miles de euros correspondíanse co primeiro persoal e 1.781 miles de euros co filial.

4. Número de menores de idade contratados por RC Celta nos seus distintos niveis e seccións deportivas.
RC Celta ten contratados na actualidade nos diferentes niveis e seccións deportivas a 7 menores.

 

INFORMACION SOBRE SUBMINISTRACIÓNS DE BENS E SERVIZOS

Ver información sobre subministracións de bens e servizos

1. Lista e/ou a contía das operacións con provedores, adxudicatarios e/ou contratistas máis importantes de RC Celta.

A relación do seis provedores/acredores máis relevantes son:

 • Adidas España, S. A. ,
 • ACS España Servicios de Charter Aereo, S.L.U.,
 • Constructora San Jose, S. A. ,
 • Abramar Viajes, S. A. ,
 • Molcaworld, S.L., y
 • Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.