Nace a Escola de Tecnificación da Fundación Celta

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo, con preto de 20 anos de experiencia na formación de futbolistas, lanza un novo concepto de escola deportiva, destinada a mellorar as capacidades técnicas, tácticas e condicionais de mozos e mozas de entre 5 e 16 anos.

Este ambicioso proxecto pretende ser un referente na formación de futbolistas e foi deseñado para ofrecer un curso do máis alto nivel, impartido polos mellores preparadores da canteira do Real Club Celta.

As escolas de tecnificación da Fundación Celta de Vigo iniciarán a súa actividade o próximo mes de setembro en horario de 17:45 a 18:45 nas instalacións deportivas da Madroa. Ao longo de curso desenvolveranse diversas contidos, focalizando en cada trimestre os aspectos necesarios no desenvolvemento do futbolista:

–       1º Trimestre: conducción, control, pase

–       2º Trimestre: regate, habilidade, tiro

–       3º Trimestre: aplicación en competición

–       Adestramento específico de porteiros

 

As prazas da escola son limitadas e outorgaranse por orde de inscrición. Para participar nas escolas é necesario descargar a folla de inscrición nesta ligazón: http://goo.gl/Czfklc

A escola contará con grupos reducidos co obxectivo de mellorar os aspectos individuais de cada participante e a mellora individual a partir da metodoloxía baseada na repetición do xesto técnico que contará coa supervisión dos técnicos e preparadores da canteira celeste que aplicarán en todo momento a súa exitosa e recoñecida metodoloxía. As tarefas e actividades son comúns ás desenvolvidas polos equipos e xogadores das categorías inferiores do Real Club Celta.

La Fundación Celta de Vigo, con cerca de 20 años de experiencia en la formación de futbolistas, lanza un novedoso concepto de escuela deportiva, destinada a mejorar las capacidades técnicas, tácticas y condicionales de chicos y chicas de entre 5 y 16 años.

Este ambicioso proyecto pretende ser un referente en la formación de futbolistas y ha sido diseñado para ofrecer un curso del más alto nivel, impartido por los mejores preparadores de la cantera del Real Club Celta.

Las escuelas de tecnificación de la Fundación Celta de Vigo iniciarán su actividad el próximo mes de septiembre en horario de 17:45 a 18:45 en las instalaciones deportivas de A Madroa. A lo largo de curso se desarrollarán diversas contenidos, focalizando en cada trimestre los aspectos necesarios en el desarrollo del futbolista:

 

–       1º Trimestre: conducción, control, pase

–       2º Trimestre: regate, habilidad, tiro

–       3º Trimestre: aplicación en competición

–       Entrenamiento específico de porteros

Las plazas de la escuela son limitadas y se otorgarán por orden de inscripción. Para participar en las escuelas es necesario descargar la hoja de inscripción en este enlace http://goo.gl/Czfklc

La escuela contará con grupos reducidos con el objetivo de mejorar los aspectos individuales de cada participante y la mejora individual a partir de la metodología basada en la repetición del gesto técnico que contará con la supervisión de los técnicos y preparadores de la cantera celeste que aplicarán en todo momento su exitosa y reconocida metodología. Las tareas y actividades son comunes a las desarrolladas por los equipos y jugadores de las categorías inferiores del Real Club Celta.

INSCRÍBETE AQUÍ

cartel-escuela-de-tecnificación

Leave a Reply

15 − 6 =